Fora

       Forum Internetowe to aplikacja sieciowa przeznaczona do prowadzenia dyskusji i umieszczania treści generowanej przez użytkowników.

Tworzenie postu na forum:

            Kolejne kroki w procesie tworzenia nowego postu na forum opisane są poniżej

 

    1. Kliknij na Nowy Post na Forum

    2. Wprowadź Tytuł

    3. Wprowadź Treść postu

    4. Z listy wybierz Kategorię

    5. Z listy wybierz Użytkowników, którzy zostaną powiadomieni o poście

    6. Kliknij na Dodaj, aby dodać post

            Ważne: U dołu strony istnieje możliwość podglądu postu, który ma zostać dodany.

Opcje powiązane z Postem:

                           Opcje powiązane z postem opisane zostały poniżej.

        

Edytuj:

        Opcja ta służy do edycji postu. Pozwala na zmianę tytułu, treści i kategorii postu. Opcja ta umożliwia również Załączenie/Usunięcie pliku.

Usuń:

        Opcja ta wykorzystywana jest do usuwania postów.

            

        Ważne: Kliknięcie na OK spowoduje usunięcie postu, kliknięcie na Anuluj spowoduje przerwanie procesu usuwania.

Dodaj Komentarz:

        To opcja umożliwiająca dodawanie komentarzy do postów. Komentarze mogą być dodawane przez uczestników projektu. Komentarz jest to pisemna lub ustana ocena. Zapisany komentarz może być źródłem cennych informacji związanych z postem.

    

1.      Wprowadź Treść komentarza

2. Kliknij na Załącz, aby załadować dokument/plik (jeśli jest taka potrzeba)

    3. Wybierz Użytkowników, których należy powiadomić o komentarzu

    4. Kliknij na Dodaj Komentarz

Dodaj Kategorię:

                   Aby uporządkować posty na forum, w ramach danego projektu istnieje możliwość dodania nowej kategorii do forum.

    

    1. Wprowadź Nazwę Kategorii

    2. Kliknij na Dodaj Kategorię

Załączniki (1)

Kategorie: Archiwum

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress