Polityka przetwarzania danych osobowych przez Z Partner Sp. z o.o. Sp. k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO: 


1. Administratorem danych osobowych jest Z Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Markach, 05-270, przy ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 48, KRS 632843, NIP 5242806933.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia i rozliczenia zamówionych usług, zapewnienia kontaktu z Administratorem, otrzymywania informacji marketingowych, czy też odpowiedzi na złożone zapytania.

3. Pana/ Pani dane są przetwarzane w celu:

– realizacji zamówionych usług. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub świadczenia usługi której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– zarządzania lub administrowania Państwa korzystaniem z aplikacji i produktów Zoho (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących naszych usług i narzędzi Zoho. Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy Z Partner sp. z o.o.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

– w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. 

– rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Okres przetwarzania danych:

Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. 

W przypadku realizacji zamówionej usługi, dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówionej usługi, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy. 

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – to dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonych zgód, dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

Okres przetwarzania danych niezbędnych do procesu rekrutacji to 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne, nie dłużej niż 5 lat.

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy, podmioty współpracujące z Administratorem, oraz podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo do: 
– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,  
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
– wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami, np. poprzez adres email: rodo@zpartner.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Administrator może przekazywać Państwa dane poza teren Unii Europejskiej, w szczególności firmie Zoho Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. ZOHO należy do programu Tarcza Prywatności UE-US, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.    

8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania (np. w przypadku profilowania marketingowego możemy określać, którą ofertą mogą być Państwo zainteresowani). Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutków prawnych lub wpływających w podobnie istotny sposób. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress