Portal pracowniczy – system HRIS

Portal pracowniczy Zoho Kadry (People) zapewnia pracownikom działu kadr uzyskanie informacji za pośrednictwem systemu HRIS. Gromadzone dane obejmują między innymi dane demograficzne, historię zatrudnienia, wynagrodzenie, dane osób do powiadomienia w razie wypadku itp. Szablony formularzy systemu HRIS wspomagają pracę działu kadr w obszarze administracji danych oraz skupienie na zadaniach związanych bezpośrednio z pracownikami. Dzięki temu pracownicy działu kadr mogą tworzyć listy płac, generować raporty, tworzyć programy oceny pracowników itp.

Zoho Kadry (People) wspomaga i integruje zarządzanie danymi programu HRIS. Zamiast wielu arkuszy kalkulacyjnych i baz danych funkcjonuje jeden system, może też łatwo generować raporty. Zoho Kadry (People) zapewnia dane niezbędne do podejmowania świadomych decyzji i ułatwia przekazywanie informacji kadrowych innym działom organizacji.

 

Główne zalety systemu HRIS Zoho Kadry (People)

 

Dane pracowników:

Aktualizacja danych pracowników mających związek z wykonywaną pracą, doświadczeniu zawodowych i wykształceniu, danych osobowych, informacji o osobach pozostających na utrzymaniu oraz o osobach, które należy powiadomić w razie wypadku.

Przechowywanie danych o urlopach, szkoleniach, kompensatach i zasiłkach.

Przechowywanie danych o podjętych działaniach dyscyplinarnych, rozwiązanych umowach itp.

Kwalifikowanie pracowników do otrzymania zasiłków.

Podgląd struktury organizacyjnej tworzonej  w oparciu o zakres odpowiedzialności.

Przenoszenie pracowników, którzy zmienili stanowisko pracy z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść.

Zgodność :

Zoho Kadry (People) zapewnia łatwość raportowania oraz przechowywania danych kadrowych zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa.

Powiadomienia email:

Powiadamianie działu kadr oraz innych osób zainteresowanych o kluczowych zmianach dokonanych przez pracowników w danych systemu HRIS.

Eksportowanie/Importowanie danych:

Proste eksportowanie danych oraz opcja tworzenia różnych plików dla różnych raportów. Importowanie danych z istniejących arkuszy kalkulacyjnych.

Historia:

Możliwość sprawdzenia informacji o terminie i zakresie zmian w danych systemu HRIS oraz danych osób, które dokonały modyfikacji.

Wykaz pracowników:

Prosta w obsłudze funkcja wyszukiwania pozwalająca szybko odnaleźć pracownika i wyświetlić jego dane wraz ze zdjęciem.

Kokpit:

Opcja wyświetlania ważnych informacji kadrowych. Umożliwia również składanie życzeń pracownikom w dniu urodzin oraz powitanie osób nowozatrudnionych.

 

Kategorie: Archiwum

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress