CRM wymaga przede wszystkim zwiększenia świadomości pracowników i nauczenia ich odpowiedniego korzystania z systemu. W przeciwnym razie nie możemy liczyć na to, że wdrożenie systemu przyniesie wymierne korzyści w najbliższym czasie.
 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:
-Wykładowca
Proponowane szkolenia dla użytkowników Zoho CRM
-Zoho CRM dla początkujących
-Śledzenie i prognozowanie sprzedaży
-Mobilny CRM dla pracowników terenowych
Proponowane szkolenia dla administratorów Zoho CRM
-Dostosowanie Zoho CRM
-Zarządzanie użytkownikami i terytoriami sprzedaży
-Zaawansowane dostosowanie Zoho CRM
 
Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń Zoho CRM. 

Metody prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe:

Warsztaty prowadzone w formie wykładu oraz zajęć interaktywnych, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników.
Atrakcyjność zajęć zapewnią praktyczne ćwiczenia na CRM.
Zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów.
Grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej.
Szkolenie odbywa się na systemie użytkowników według wymagań organizacji tak, aby odwzorować warunki codziennej pracy.

Wykładowca

Miron Matecki:
Certyfikowany konsultant Zoho CRM, posiadający wieloletnie doświadczenie w zawodowe w zakresie zarządzania działem informatycznym, praktyczne w sprzedaży B2B, jak i w uczeniu i wdrażaniu metodyki CRM w organizacjach. Specjalizuje się w projektach dotyczących strategi działów informatycznych i marketingowych. Zdobywał doświadczenie w organizacjach w trakcie restrukturyzacji, przejęć, połączeń, rozpoczynania działalności i dynamicznego rozwoju, w różnych środowiskach i kulturach, a także systemach organizacyjnych.

Proponowane szkolenia dla użytkowników Zoho CRM:

Z wdrożenia systemu CRM możemy czerpać niewątpliwe korzyści, jednak powinniśmy pamiętać, że to, czy uda nam się osiągnąć sukces zależy od nas i od członków zespołu. Dlatego warto zadbać o to aby pracownicy wiedzieli jakie korzyści daje korzystanie z Zoho CRM i jak prawidłowo posługiwać się systemem.

1. Zoho CRM dla początkujących

Szkolenie dla obecnych i przyszłych użytkowników systemu Zoho CRM.
Celem szkolenia jest zrozumienie idei systemu CRM w firmie i praktycznym zastosowaniu w codziennej pracy. Nauczyć jak obsługiwać w praktyce relacje z klientami za pomocą narzędzi dostępnych w Zoho CRM.

Zoho CRM dla początkujących
ZakresCo to jest CRM.
Ogólnie o Zoho CRM.
Przechowywanie informacje w Zoho CRM.
Omówienie głównych modułów i funkcji.
Śledzenie aktywności w Zoho CRM
Mailowanie bezpośrednio z Zoho CRM.
Omówienie dodatkowych modułów.
Dodatkowe funkcje w Zoho CRM.
Demonstracja systemu.
Ćwiczenia praktyczne.
Długość4h
Cena800 zł
Uczestników10 osób

2. Śledzenie i prognozowanie sprzedaży

Szkolenie dla osób pracujących w sprzedaży z elementami planowania prognoz sprzedaży i budżetowania.
Celem szkolenia jest nauczenie pracowników jak korzystać z aktywności aby doprowadzać do szansy sprzedaży a następnie sprawnie zarządzać i monitorować szansą.

Śledzenie i prognozowanie sprzedaży
ZakresOmówienie typowego procesu sprzedaży w firmie.
Tworzenie obiektów sprzedażowych w Zoho CRM.
Zarządzanie namiarami (konwersja).
Praca z szansami sprzedaży (tworzenie i edytowanie szans, zmiany etapów i ich wpływ)
Omówienie lejka sprzedaży i prognozy w Zoho CRM.
Praca z aktywnościami (źródła i tworzenie działań).
Demonstracja.
Ćwiczenia praktyczne.
Długość4h
Cena1000 zł
UczestnikówMax. 10 osób

3. Mobilny CRM dla pracowników terenowych

Szkolenia dla osób, które często pracują poza biurem, a potrzebują mieć dostęp do danych klientów i relacji jakie z nimi mamy.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami aplikacji Zoho CRM zainstalowanej na urządzeniach mobilnych oraz jak w praktyce można na niej pracować w podróży.

Mobilny CRM dla pracowników terenowych
ZakresOgólnie o wersji mobilnej Zoho CRM (korzyści sprzedażowe, wymagania sprzętowe)
Instrukcja aktywacji i instalacji systemu.
Omówienie modułów w wersji mobilnej Zoho CRM i ich funkcjonalności.
Zarządzanie rekordami.
Wykonywanie połączeń telefonicznych z aplikacji.
Obsługa mailowa z mobilnej wersji Zoho CRM.
Omówienie usługi lokalizacji kontaktów w pobliżu.
Prezentacja skanera wizytówek.
Demonstracja.
Ćwiczenia praktyczne.
Długość3h
Cena600 zł
UczestnikówMax. 10 osób

Proponowane szkolenia dla administratorów Zoho CRM

Nie ma gotowego rozwiązania CRM dla Twojej firmy, ponieważ działa ona według indywidualnych standardów. Dlatego także system CRM warto dostosować do specyfiki działania.
Możesz stać się Administratorem swojego Zoho CRM i samodzielnie dostosować system do potrzeb swojej firmy a następnie wprowadzać potrzebne zmiany w Zoho CRM.

1. Dostosowanie Zoho CRM

Każdy system wymaga administrowania i dostosowania do specyficznych danych firmy. Sprawdź jak możesz dokonać podstawowej konfiguracji systemu.
Celem szkolenia jest nauczenie administratorów jak samodzielnie dokonać szeregu modyfikacji, które standardowej aplikacji Zoho CRM nadadzą indywidualnego charakteru i umożliwią wygodną i przyjazną pracę z systemem.

Dostosowanie Zoho CRM
ZakresOmówienie wstępnej personalizacji (kroki, poziomy).
Dostosowanie i grupowanie zakładek.
Dodawanie zakładek internetowych.
Omówienie rodzajów i typów pól oraz ich dostosowanie.
Personalizacja strony, omówienie jej elementów.
Dodawanie dodatkowych linków.
Dostosowanie listy relacji.
Dostosowanie kryteriów wyszukiwania.
Tworzenie niestandardowych widoków.
Dostosowanie Zoho CRM zgodnie ze specyficznymi danymi firmy.
Personalizacja ustawień dla każdego użytkownika.
Demonstracja.
Ćwiczenia praktyczne.
Długość8h
Cena1700 zł
UczestnikówMax. 5 osób

2. Zarządzanie użytkownikami i terytoriami sprzedaży.

Każda firma ma swoja specyfikę organizacyjną i wymaga odpowiedniej kontroli dostępu pracowników do danych.
Celem szkolenia jest zapoznanie administratorów z poziomami kontroli dostępu w Zoho CRM oraz możliwość samodzielnego stworzenia security odpowiedniego dla specyfiki firmy.

Zarządzanie użytkownikami i terytoriami sprzedaży
ZakresOmówienie poziomów dostępu do Zoho CRM.
Omówienie uprawnień opartych na Profilu. Tworzenie Profilu.
Kontrola dostępu do różnych modułów.
Security oparte na Polu.
Szczegółowe omówienie poziomów dostępu opartego na Roli.
Tworzenie i zarządzanie Rolą.
Omówienie typów użytkowników w Zoho CRM i zarządzanie nimi.
Tworzenie Grup użytkowników i zarządzanie nimi.
Przypisanie użytkownika do Grupy oraz udostępnianie danych w grupie.
Demonstracja.
Ćwiczenia praktyczne.
Długość8h
Cena1700 zł
UczestnikówMax. 5 osób

3. Zaawansowane dostosowanie Zoho CRM.

Podstawowa konfiguracja dla działu handlowego już została wprowadzona i wdrożona, natomiast firma ma rozbudowane procesy i potrzebuje szerszych usprawnień.
Celem szkolenia jest możliwość samodzielnego wprowadzania zaawansowanych modyfikacji systemu.

Zaawansowane dostosowanie Zoho CRM
ZakresMapowanie pól konwersji namiaru.
Omówienie zależności list wyboru.
Dostosowanie list wyboru.
Tworzenie niestandardowych list wyboru.
Używanie zależności list wyboru.
Mapowanie i używanie poziomu prawdopodobieństwa sprzedaży.
Dostosowanie i używanie ról kontaktów w szansie sprzedaży.
Tworzenie i wykorzystanie pola typu formuła.
Powiązanie rekordu konta lub kontaktu z innymi modułami - tworzenie niestandardowych list relacji,
Demonstracja.
Ćwiczenia praktyczne.
Długość8h
Cena1700 zł
UczestnikówMax. 5 osób

* Ceny nie zawierają następujących kosztów:
1. Transportu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.
2. Wynajmu sali szkoleniowej. Lokal w którym miałoby się odbywać szkolenie zapewnia Zamawiający.
* W przypadku szkolenia poza Warszawą i okolicami możliwe jest tylko szkolenie całodniowe, czyli minimum 2 szkolenia dla użytkowników lub 1 dla administratorów z oferty.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress