Filmy instrukcje samodzielnej konfiguracji

Zestaw filmów pomagających postawić pierwsze kroki z systemem:

1. Jak samodzielnie założyć konto Zoho: http://www.zpartner.pl/jak-samemu-zalozyc-konto-zoho/

2. Pierwsze kroki z Zoho CRM. Pierwsze kroki po założeniu konta Zoho. Jaką wersję CRM wybrać. Czy zakładać nowy czy dołączyć do już istniejącego CRM firmy. http://www.zpartner.pl/pierwsze-kroki-z-zoho-crm/

3. Co to jest namiar w Zoho CRM. Jak dopasować dane zbierane o Kliencie do potrzeb firmy. Karta namiaru, namiar, parametry namiaru. Źródła namiarów. Branża klienta. http://www.zpartner.pl/co-to-jest-namiar-w-zoho-crm/

4. Konwersja namiaru na konto, kontakt i możliwość w Zoho CRM. Jak pracować z systemem ? Jak dzielić się pracą pomiędzy osobami w firmie. Co to znaczy możliwość sprzedaży. Co to jest konwersja namiaru. Jak dopasować język systemu do języka firmy. http://www.zpartner.pl/konwersja-namiaru-na-konto-kontakt-i-mozliwosc/