Aby ułatwić naszym klientom zapoznanie się z Zoho CRMem, prezentujemy słownik podstawowych terminów. Jednocześnie przypominamy, że nazwy poszczególnych modułów można zmienić na takie które bardziej Państwu odpowiadają. Opcja zmiany nazwy dostępna jest w płatnych wersjach Zoho CRM, wliczając w to wersję demo płatnych wersji (zmiany wprowadzone w trakcie korzystania z wersji płatnej zostaną zachowane przy zejściu do wersji bezpłatnej).

 

 

NAMIARY (ang. Leads) –  nieprzyporządkowane, zimne kontakty. Potencjalni klienci, których dane pochodzą z różnych źródeł takich jak wyszukiwanie, działania działu sprzedażowego, reklama lub kampanie marketingowe. Namiar jest następnie przetwarzany/rozpoznawany przez sprzedawców (telefon, spotkanie, mail czy jest zainteresowany naszymi produktami/usługami), którzy decydują czy skonwertować go w konto/firmę lub kontakt.

 

KONTAKTY (ang. Contacts) – ludzie w firmach lub organizacjach, z którą wchodzimy w interakcje w celu nawiązania relacji biznesowych. Kontakty zwykle tworzy się przez konwertowanie namiarów, import z już istniejącej bazy lub od podstaw, gdy nawiązana zostaje relacja z nowym kontaktem.

 

KONTA (ang. Accounts) – firmy lub ich oddziały z którymi mamy interakcje biznesowe. W Zoho CRM, kontakty mogą być przypisywane do kont. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do wszystkich interakcji z poszczególnymi pracownikami firmy w jednym miejscu.

 

SZANSE (ang. Potentials) – możliwość sprzedaży. Moduł ten zawiera wszystkie działania i informacje prowadzące do zawarcia umowy biznesowej z firmą (B2B) lub kontaktami (B2C). Szanse przechodzą przez kilka etapów ewolucji nim ostatecznie można je zakwalifikować jako umowę właściwą, wygraną lub przegraną.

 

MODUŁY (ang. Modules) – w Zoho CRM informacje są podzielone na grupy. Grupy te, zwane właśnie modułami, zawierają konkretny przekrój danych, np. Namiary, Kontakty, Konta, Potencjały itd. Moduły dzielą się na domyślne i niestandardowe (stworzone przez użytkownika).

 

REKORD (ang. Record) – przyjęte określenie na jakikolwiek wpis w module. Każdy namiar w module Namiary to osobny rekord, tak samo jak każdy klient lub szansa sprzedaży jest rekordem. Zadania, wydarzenia, telefony i notatki również są liczone jako kolejny rekordy.

 

PROGNOZOWANIA (ang. Forecast) – dane dotyczące naszej firmy wykorzystywane do podejmowania decyzji i przewidywania przyszłej sprzedaży. Pozwalają one zanalizować wykorzystanie czasu w naszej firmie, co pozwala na usprawnienie procesów sprzedażowych.

 

KAMPANIA (ang. Campaigns) – śledzenie działań marketingowych i zarządzanie zadaniami wokół kampanii. Moduł zintegrowany z systemem Zoho Campaigns, umożliwiającym wysyłanie masowej korespondencji mailowej.  Zoho Campaigns umożliwia planowanie poszczególnych etapów kampanii, importowanie kontaktów lub namiarów z CRMa, i śledzenie na bieżąco efektów naszej kampanii. Przy synchronizacji z CRMem, w karcie klienta dostępna będą też informacje o tym w jakich kampaniach brał udział dany kontakt i jak na nie reagował.

 

ZGŁOSZENIA (ang. Cases) – zgłoszenia otrzymywane od klientów dotyczące naszego produktu lub usług. Zoho CRM umożliwia dokumentowanie tych zgłoszeń (zarówno tych mailowych, telefonicznych lub przesłanych elektronicznie). Produktem Zoho koncentrującym się na obsługiwaniu tych zgłoszeń jest Zoho Support, który umożliwia przydzielanie zgłoszeń konkretnym pracownikom, co pozwala szybciej rozwiązywać problemy i przyczynia się do zwiększenia zadowolenia klientów.

 

ROZWIĄZANIA (ang. Solutions) – zasoby pozwalające na rozwiązanie problemów klientów, przede wszystkim tych w postaci Zgłoszeń. Rozwiązania powinny dostarczać rozwiązanie problemu w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszym wysiłku.

 

CENNIKI (ang. Price Books) – uzgodniona przez obie strony umowy cena produktu lub usługi. Cena tego samego produktu może być różna dla różnych klientów. Dodatkowo, cenniki pozwalają zaszyć w systemie poziomy rabatów uzależnione od ilości sprzedanych produktów. Rabat będzie naliczony automatycznie po wpisaniu ilości sprzedawnych produktów.

 

DOSTAWCY (ang. Vendors) – firmy lub jednostki od których pozyskiwane są produkty lub usługi.

 

OFERTY (ang. Quotes) – umowa zawarta między klientem i dostawcą, aby dostarczyć określony produkt w okreslonym czasie i o określonej cenie. W CRMie taka oferta może zostać przekonwertowana jednym kliknieciem w zamówienie lub fakturę. Możliwe jest też stworzenie różnych szablonów ofert.

 

ZAMÓWIENIA (ang. Sales Order) – potwierdzenie zakupu wygenerowane na podstawie zamówienia dostawy, które jest zgodne z cennikiem.

 

ZAMÓWIENIA DOSTAW (ang. Purchase Order) – wiążące prawnie dokument zamówienia produktu lub usługi od dostawcy.

 

FAKTURY (ang. Invoices) – dokumenty sprzedaży zawierające szczegółowe informacje o transakcji.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress