Zoho CRM zapewnia przedsiębiorstwom wysokiej klasy Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiające kontrolę dostępu użytkowników pracujących z danymi CRM i modułami takimi jak namiary, konta, kontakty, potencjały itd.
Przy wykorzystaniu profili można zdefiniować prawa dostępu do modułów CRM, narzędzi administrowania danych, rekordów CRM oraz pól w obrębie każdego modułu.

 

Role oraz Reguły Udostępniania Danych pozwalają ustalić wielo poziomową hierarchię organizacyjną oraz kontrolować prawo dostępu do danych z uwzględnieniem roli użytkownika w organizacji.
 Dzięki wykorzystaniu Grup (nazywanych również Zespołami) można udostępnić dane innym użytkownikom o podobnym profilu pracy, pracującym w tym samym dziale lub nad tym samym projektem, lub udostępnić dane użytkownikom pracującym w tej samej lokalizacji.
Główne Zalety
Profile
Zarządzanie zabezpieczeniami na poziomie modułu w zakresie Sprzedaży, Marketingu, Wsparcia, Magazynu oraz innych profili pracy
Zarządzanie dostępem do administrowania danymi oraz innymi usługami CRM
Kontrola prawa dostępu do pól poprzez zabezpieczenia na poziomie pola, umożliwiające użytkownikom dostęp tyko do pól pozostających z związku z profilem pracy
Zoho CRM - Security Profiles

Role
Udostępnianie danych CRM użytkownikom zgodnie z ich rolami z hierarchii organizacyjnej (CEO, Wice Prezes, Menadżer itp.)
Definiowanie wspólnych praw dostępu w organizacji, takich jak prywatne oraz ogólnodostępne prawo odczytu i zapisu zmian danych CRM 
Ustawianie reguły udostępniania danych aby rozszerzyć prawa dostępu do innych ról i podwładnych oraz grup w organizacji
Zezwalanie na udostępnianie danych Równouprawnionym użytkownikom, tak aby podobne role mogły korzystać ze wspólnych danych
Zoho CRM - Security Roles

Grupy
Zarządzanie grupami (zespołami) w oparciu o profil pracy, dział lub lokalizację użytkowników
Przypisywanie do grup użytkowników, ról, ról i podwładnych, oraz podgrup
Ustawianie reguł udostępniania danych dla grup aby umożliwić użytkownikom przypisanym do grup dostęp do wspólnych danych
Zoho CRM - Security Groups


 


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress