Zadanie

Dla laika termin zadanie oznacza część zestawu działań wykonywanych w celu realizacji projektu lub rozwiązania problemu. Terminologia zarządzania projektami definiuje zadanie jako działanie, którego wykonanie jest wymagane w ustalonym z reguły z góry okresie czasu.

Lista zadań

Lista zadań (z angielskiego „to-do list”) to grupa powiązanych ze sobą zadań. W ten sposób można również określić jedno duże zadanie zawierającego mniejsze pod-zadania.

Tworzenie nowej listy zadań

1.      Kliknij na Zadania i Kamienie milowe.

2.      Kliknij na Nową Listę Zadań.

3.      Wprowadź nazwę Listy Zadań (Krok 3 na ilustracji powyżej)

4.      Wybierz z listy powiązane kamienie milowe.

5.      Kliknij przycisk Dodaj listę zadań.

Tworzenie zadania:

Nowe zadanie można utworzyć przez kliknięcie na przycisk Nowe Zadanie lub klikając na link Dodaj zadanie umieszczony poniżej nazwy Listy Zadań.

1.      Wprowadź nazwę zadania (Krok 7 na ilustracji powyżej).

2.      Wybierz Uczestników Projektu, których należy przypisać do utworzonego zadania.

3.      Zaznacz Wyślij Wiadomość Email z Powiadomieniem, aby wysłać wiadomości email do uczestników projektu.

4.      Kliknij na przycisk Dodaj Zadanie, aby dodać zadanie do listy.

Zaawansowane opcje tworzenia zadań:

Zaawansowane opcje wykorzystywane w procesie tworzenia zadań opisane są poniżej,

Wybór Uczestników Projektu:

Zadanie przypisane jest do różnych uczestników projektu. Zadanie można przypisać jednemu uczestnikowi lub wielu uczestnikom projektu.

a. W przypadku dodawania jednego uczestnika projektu należy wybrać użytkownika i kliknąć przycisk   aby dodać uczestnika do zadania.

b. W przypadku dodawania wielu uczestników projektu należy wybrać użytkowników przytrzymując klawisz CTRL na klawiaturze i kliknąć przycisk   aby dodać uczestników do zadania.

Czas Trwania :

Opcja ta wykorzystywana jest do określenia czasu wykonania danego zadania. Można to zrobić na dwa sposoby.

a. Wybór Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia przy wykorzystaniu kalendarza.

b. Wybór Daty Rozpoczęcia przy wykorzystaniu kalendarza i wprowadzenie liczby dni wymaganych do zakończenia zadania.

Priorytet :

Priorytet określa względną kolejność występowania zadań. Są trzy wartości priorytetu zadania: Wysoki, Średni i Niski.

Procent Realizacji:

Opcja ta wykorzystywana jest do określania procentowego wskaźnika realizacji projektu.

Typy zadań

Wyróżniamy dwa typy zadań, mianowicie

Zadania wewnętrzne

To zadania generowane przez uczestników w ramach projektu. Klienci nie mają dostępu do zadań wewnętrznych.

Zadania zewnętrzne

To zadania widoczne zarówno dla uczestników projektu i użytkowników zewnętrznych takich jak klienci.

Opcje przypisane do listy zadań i zadania

Ilustracja poniżej przedstawia utworzoną Listę Zadań i Zadanie oraz opcje z nimi powiązane.

Zmiana kolejności listy zadań

Opcja ta służy do zmiany kolejności Listy Zadań danego projektu.

Eksportowanie

1. Kliknij na Eksportuj (Krok 1 na ilustracji powyżej)

2. Z listy wybierz Nazwę login (Krok 2 na ilustracji powyżej)

3. Z listy wybierz Status (Krok 3 na ilustracji powyżej)

4. Z listy wybierz właściwy Format (Krok 4 na ilustracji powyżej)

5. Kliknij na Eksportuj (Krok 5 na ilustracji powyżej)

Czasomierz

Opcja ta wykorzystywana jest do kalkulacji czasu, jaki użytkownik poświęca na wykonanie zadania, użytkownik uruchamia kartę czasu pracy automatycznie, w trakcie logowania.

Przenieś Zadanie

To opcja wykorzystywana do przenoszenia zadania z jednej do innej listy zadań w ramach jednego projektu.

Usuń

Opcja ta służy do usuwania zadania, w przypadku, gdy jest ono zbędne

Edytuj

To opcja służąca do edycji zadań, zmiany nazwy zadań, dodawania lub usuwania uczestników projektu z wybranego zadania.

Zmiana kolejności

Opcja ta służy do zmiany kolejności zadań w obrębie jednej listy zadań.

Utwórz templatkę

Opcja ta wykorzystywana jest do tworzenia templatek na bazie istniejącego zadania (lub listy zadań) obejmujących układ strony i style, które mogą być wykorzystane dla potrzeb innych projektów.

Notatki

To opcja służąca do dodawania notatek dotyczących zadania, ułatwiających zrozumienie i umożliwiających odwołanie do konkretnego zadania w trakcie pracy nad projektem.

Załączniki (1)

Kategorie: Archiwum

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress