Zoho CRM oferuje znacznie więcej niż tradycyjne funkcje aplikacji CRM. Zapewnia bowiem kompletny zestaw narzędzi do zarządzania cyklem sprzedaży poprzez integrację modułów Zarządzania Zamówieniami takich jak Produkty, Cenniki Wszystkich Dostawców, Sprzedawcy, Oferty Sprzedaży, Zamówienia i Faktury z modułami Sprzedaży takimi jak Namiary, Konta i Kontakty oraz Możliwości.

Przy użyciu funkcji Zarządzania Zamówieniami Zoho CRM można zintegrować w jednej aplikacji działania księgowe przedsprzedażowe oraz posprzedażowe. Dodatkowo istnieje możliwość zaopatrzenia w towary/usługi z wybranej listy sprzedawców.

Moduły Zarządzania Magazynem

Katalog Produktów

Zarządzanie katalogami produktów na poziomie organizacji oraz przypisywanie katalogów do modułów

Dostosowanie układu strony produktów, pól oraz powiązanych widoków list do wymagań organizacji

Przypisywanie dokumentów dotyczących produktów takich jak umowy licencyjne itp.

Eksportowanie detali produktów do arkuszy kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel®, OpenOffice® itp. aby umożliwić dalszą analizę danych

Tworzenie Cenników Wszystkich Dostawców zgodnie z segmentacją klientów i przypisywanie do nich produktów

Zdobywanie produktów z wybranej listy sprzedawców

 

Oferty Sprzedaży

Możliwość śledzenia nie rozpatrzonych ofert przy wykorzystaniu widoku listy ofert

Dodawanie do ofert kolejnych pozycji oraz aktualizacja kwot sum pośrednich, podatków, regulacji oraz sumy całkowitej

Możliwość wyboru różnych cen dla tego samego produktu w zależności od segmentu klientów

Tworzenie Ofert Sprzedaży w formie przystosowanej do wydruku i dostarczanie ich do potencjalnych klientów za pośrednictwem poczty email

Możliwość łatwego tworzenia ofert sprzedaży dla Faktur poprzez jedno kliknięcie w module Ofert Sprzedaży

Unikanie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy dzięki dynamicznemu wyświetlaniu Adresu do Faktury oraz Adresu do Dostawy oraz warunków i zasad w trakcie tworzenia ofert

Dostosowanie szablonów ofert sprzedaży do wewnętrznych wymagań organizacji

Sales Quotes
 

Zamówienie (Zlecenia Sprzedaży/Zamówienia)

Usuwanie wąskich gardeł poprzez integrację procesu zaopatrzenia i uzupełnienia stanów magazynowych

Możliwość śledzenia nie zrealizowanych zamówień w widoku listy zamówień

Dostawy produktów od najlepszych na liście Zoho CRM Sprzedawców, Producentów, Pośredników

Bieżące zarządzanie stanami magazynowymi dzięki integracji pomiędzy zamówieniami uzupełniającymi a aktualnym stanem magazynu

Dostosowanie szablonów zamówień (PO) oraz zleceń sprzedaży (SO) do wymagań organizacji

Tworzenie faktur poprzez jedno kliknięcie w module Zamówień

Unikanie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy dzięki dynamicznemu wyświetlaniu Adresu do Faktury oraz Adresu do Dostawy oraz warunków i zasad w trakcie tworzenia zamówień

Dodawanie do zamówień kolejnych pozycji oraz automatyczna aktualizacja kwot sum pośrednich, podatków, regulacji oraz sumy całkowitej

Tworzenie przystosowanych do wydruku Zamówień i Zleceń Sprzedaży oraz dostarczanie ich Sprzedawcom/Klientom za pośrednictwem poczty email

Okresowe informowanie o stanach magazynowych osób zainteresowanych wewnątrz organizacji w celu zapewnienia realizacji zamówień w toku

 

Faktury

Dostosowanie układu wydruku Faktury oraz zarządzanie wieloma szablonami faktur dla różnych linii produktów

Możliwość śledzenia przeterminowanych faktur w widoku listy faktur

Dodawanie do faktur kolejnych pozycji oraz automatyczna aktualizacja kwot sum pośrednich, podatków, regulacji oraz sumy całkowitej

Unikanie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy dzięki dynamicznemu wyświetlaniu Adresu do Faktury oraz Adresu do Dostawy oraz warunków i zasad w trakcie tworzenia faktur

Wysyłanie do klientów faktur w formie przystosowanej do wydruku za pośrednictwem poczty email

 
Invoice

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress