ESAP – program wsparcia dla małych firm

Ostatnie wydarzenia bardzo odbijają się na działalności firm. Nie jest łatwo, więc chcemy wspomóc naszych Klientów, zwłaszcza z sektora małych firm. Doceniamy waszą lojalność dlatego uruchamiamy trzymiesięczny, darmowy dostęp do oprogramowania Zoho, z którego aktualnie korzystacie. Program przeznaczony jest dla wszystkich klientów Zoho, zatrudniających nie więcej niż 25 pracowników, którzy zostali poważnie dotknięci skutkami ekonomicznymi związanymi z koronawirusem.

Dla kogo ESAP?

ESAP (Emergency Subscription Assistance Program) - Program Pomocy w Nagłych Wypadkach przeznaczony jest dla małych firm zatrudniających nie więcej niż 25 pracowników, którzy zostali dotknięci gospodarczymi zawirowaniami na rynku. Małe firmy to podstawa każdej gospodarki, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc im przetrwać trudniejszy okres.  Szacujemy, że z naszego wsparcia może skorzystać  ponad 20 000 firm i organizacji na całym świecie.

Jakie produkty i usługi obejmuje program?

ESAP obejmuje wszystkie aplikacje Zoho, z których w tym momencie korzystają Klienci. W przypadku produktów wycenianych według zużycia obowiązują pewne ograniczenia. Program nie obejmie usług wsparcia Premium i Enterprise. Aby zwiększyć produktywność i współpracę wewnątrz organizacji, udostępniliśmy również bezpłatny pakiet aplikacji, które umożliwiają zdalną pracę. Aplikacje darmowe do 1 lipca 2020 r.

 Jak działa ten program?

Aby ubiegać się o ESAP, należy skorzystać z poniższego formularza. Twoja aplikacja zostanie zweryfikowana, a następnie podejmiemy decyzję. Po zatwierdzeniu sprawdzimy twoją obecną subskrypcję i przyznamy Ci kredyty Zoho w wysokości równowartości trzech miesięcy twojej opłaty za licencje.

Warunki dotyczące kredytów ESAP:

1. Program przeznaczony jest tylko dla klientów Zoho, którzy przez ostatni rok, najpóźniej do końca lutego 2020, korzystali przynajmniej z jednego produktu
     z oferty Zoho.

2. Tylko klienci zatrudniający nie więcej niż 25 pracowników w całej organizacji, kwalifikują się do tego programu.

3. Przyznane kredyty będą 3-krotnością miesięcznej opłaty abonamentowej opłaconej przez klienta w lutym 2020 r. Limit 2,000 USD na klienta

4. Klient może złożyć wniosek tylko raz, bez możliwości modyfikacji swojej aplikacji, więc proszę o prawidłowe podanie swoich danych.

5. Środki przyznawane są tylko raz i nie są zwiększane.

6. Kredyty przyznane firmie/organizacji mogą być wykorzystywane wyłącznie przez administratora na ich koncie, a nie przez innych użytkowników.

7. Zoho zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia dowolnego wniosku, a decyzja jest ostateczna.

8. W przypadku znalezienia przez Zoho fałszywych informacji podanych w aplikacji, w momencie jej składania lub później, zastrzegamy sobie prawo do           usunięcia tego klienta z programu.

9. Zoho zastrzega sobie prawo do zakończenia tego programu w dowolnym momencie i nie przyjmowania dodatkowych wniosków.

Przed złożeniem wniosku zastanów się, czy naprawdę tego potrzebujesz.
Pamiętaj o rzetelnym wypełnieniu aplikacji.
Weryfikujemy dane. Fałszywe składanie oświadczeń skutkuje usunięciem z programu.

ZŁÓŻ APLIKACJĘ
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.