JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Niniejsza ankieta jest pomocna w ocenie, czy organizacja jest gotowa do implementacji aplikacji CRM. Podane niżej pytania dotyczącą aktualnej sytuacji organizacji w obszarze obsługi klienta, marketingu, automatyzacji siły sprzedaży i ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. W przypadku trudności z wypełni...
27-07-2012 00:30:54 - Comment(s)
Opis głównych komponentów wdrożenia ZohoFast!

Wdrożenie wg metodologii ZohoFast! zakłada samodzielne przygotowanie klienta do wdrożenia systemu CRM. Wdrożenie programów z pakietu Zoho CRM polega na przystosowaniu programu do warunków i przepisów obowiązujących w firmie. Przyszli użytkownicy muszą pr...

21-06-2012 23:47:11 - Comment(s)
Zoho CRM zapewnia przedsiębiorstwom wysokiej klasy Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiające kontrolę dostępu użytkowników pracujących z danymi CRM i modułami takimi jak namiary, konta, kontakty, potencjały itd.
Przy wykorzystaniu profili można zdefiniować prawa dostępu do modułów CRM, narzę...
20-06-2012 21:08:39 - Comment(s)
Zoho CRM zapewnia wiele funkcji Zarządzania Obsługą Klienta (Help Desk), wśród których wymienić należy Zgłoszenia (Informacje o problemach), Rozwiązania (Baza Wiedzy), Przypisywanie Zgłoszeń i Kolejność Obsługi poprzez reguły Workflow oraz łatwe w zastosowaniu formularze Web-to dotyczące zgłoszeń po...
20-06-2012 20:56:18 - Comment(s)

Wtyczka Outlook Zoho CRM

Wtyczka Outlook Zoho CRM jest narzędziem zwiększającym wydajność, umożliwiającym użytkownikom CRM korzystającym z programu Microsoft Outlook(R) synchronizację powiązanych z klientami kontaktów, kalendarza, zadań oraz emaili z Zoho CRM. Istnieje również możliwość dodawania po...
20-06-2012 01:38:43 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.