Zoho People dla małych i średnich firm

29-09-2020 09:36:24 Wg kontakt

HR w małej firmie? 
Sprawdź jakie oprogramowanie pomoże ci w biznesie.

W sektorze małych i średnich firm największą wartością są pracownicy.  To dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu firma może się rozwijać. Jednak trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu, ponieważ zdemotywowany pracownik może przyczynić się do kryzysu w Twojej organizacji. Dlatego małe firmy, tak jak i duże,  potrzebują doskonałego zarządzania zasobami ludzkimi, aby poprawić wydajność swojego zespołu. Doceniony i odpowiednio wynagrodzony pracownik, zrobi wszystko, aby wspomóc Cię na drodze do sukcesu. Jeśli chcesz wiedzieć jak oprogramowanie HR może usprawnić Twoje działania bez dodatkowych kłopotów i papierkowej pracy, koniecznie poznaj Zoho People.


Zalety oprogramowania HR, które uproszczą operacje w Twojej firmie:

​✓System zarządzania onboardingiem   

Funkcja ta umożliwia poprawę wskaźnika utrzymania nowych pracowników i zapobiega wysokim kosztom związanym z rotacją personelu. Nowo zatrudnieni mogą wypełnić wszystkie dokumenty aplikacyjne online i znaleźć potrzebne informacje w jednym miejscu online.

Samoobsługa personelu   

Funkcja wzmacnia pozycję pracowników i daje im zaufanie, co jest kluczem do efektywnego zarządzania. Za pośrednictwem portalu pracownicy mogą samodzielnie zgłaszać swoją obecność, absencję, ubiegać się o czas wolny, komunikować się z współpracownikami, wyświetlać ważne powiadomienia i ogłoszenia.

System zarządzania wydajnością   

Liderzy małych i średnich firm mogą poprawić wydajność pracowników, dopasowując przydzielone zadania do celów organizacji. System opiniowania dodatkowo wpływa na lepszą motywację. Pracownicy widzą jakie firma ma cale i jakie kroki muszą poczynić, aby je zrealizować.  Miesięczne lub kwartalne raporty zapewniają niezbędną informację zwrotną dla pracowników.

Automatyzacja   

Automatyzacja może być wielkim dobrodziejstwem dla małych i średnich firm, biorąc pod uwagę mniejszą liczbę pracowników. Ważne zadania HR można zautomatyzować, aby uniknąć opóźnień i błędów w pracy. Przepływy pracy można łatwo tworzyć, aby zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak wysyłanie powiadomień e-mail, co pozwala pracownikom skupić się bardziej na rozwoju organizacji.

System zarządzania kompetencjami   

Oferowanie szkoleń dla pracowników i możliwości rozwoju pozwala, aby małe i średnie firmy były bardziej konkurencyjnymi w swojej branży. System zarządzania kompetencjami to scentralizowana platforma edukacyjna. Zaspokaja wszystkie potrzeby podnoszenia kompetencji  Twojej organizacji, wspierając pracowników poprzez kursy, szkolenia, e-learning, dyskusje i wymianę informacji.

Analityka   

Funkcja analityczna w oprogramowaniu HR dostarcza danych, które pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji lub określaniu kierunku nowych inicjatyw w Twojej organizacji. Problemy w miejscu pracy można odpowiednio wcześnie zidentyfikować, zanim zaczną szkodzić wielu obszarom Twojej firmy.

Aplikacja mobilna HR    

Współczesny świat biznesu wyznacza kierunek digitalizacji, w związku z tym coraz mniej osób pracuje za biurkiem. Dlatego aplikacja mobilna HR może naprawdę pomóc Twojej organizacji zintensyfikować zarządzanie personelem. Twoi pracownicy mogą wykonywać podstawowe operacje HR za pośrednictwem aplikacji mobilnej bez względu na to, gdzie w danej chwili się znajdują.

✓ System zarządzania offboardingiem   

Dzięki tej funkcji wszystkie procesy związane z rozwiązaniem stosunku pracy, takie jak wysyłanie świadectwa pracy, referencje, zbieranie ważnych danych uwierzytelniających i przeprowadzanie rozmów końcowych, można wykonać z jednego miejsca.

ODBIERZ SWÓJ DOSTĘP DO ZOHO PEOPLE
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.