JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Niniejsza ankieta jest pomocna w ocenie, czy organizacja jest gotowa do implementacji aplikacji CRM. Podane niżej pytania dotyczącą aktualnej sytuacji organizacji w obszarze obsługi klienta, marketingu, automatyzacji siły sprzedaży i ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. W przypadku trudności z wypełni...
27-07-2012 00:30:54 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.