JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Zoho wprowadził na rynek rekordową ilość usług – z których niemal wszystkie są dostępne bezpłatnie. Firma opublikowała już ponad dwadzieścia aplikacji dostępnych za pośrednictwem internetu. Wydajność wielu z nich jest konkurencyjna w stosunku do Google i innych powszechnie używanych narzędzi biurowy...
01-06-2012 22:16:03 - Comment(s)

Online University

20 Najlepszych Aplikacji dla Przedsiębiorców według Facebook

Aplikacja Zoho daje możliwość pracy nad swoimi dokumentami tekstowymi, prezentacjami lub arkuszami roboczymi bez konieczności zamykania Facebook. Można również korzystać z konta Zoho a następnie przenieść dokumenty do Facebook.

01-06-2012 20:06:05 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.