JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

Zoho CRM zapewnia możliwość dostosowania raportów we wszystkich modułach oraz bardziej elastyczne opcje takie jak krzyżowe łączenie modułów, operacje arytmetyczne, różne typy układu, 3-poziomowe grupowanie kolumn, foldery ogólnodostępne/prywatne, ustalanie harmonogramu generowania raportów oraz dost...

20-06-2012 01:45:36 - Comment(s)

Wyobraź sobie taką sytuacje:

Adam otworzył piekarnię. Jest to przedsiębiorstwo jednoosobowe. Specjalizuje się w wypieku chleba. Pierwsi jego klienci to okoliczni mieszkańcy przychodzący do jego sklepu regularnie po świeży chleb. Ponieważ to nie jest duża miejscowość, to Adam wszystkich swoich klientó...

30-05-2012 00:55:54 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.