JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Skrót CRM oznacza Zarządzanie Relacjami z Klientami (z angielskiego: Customer Relationship Management) Początkowo firmy nie miały zwyczaju kontroli poczynań swoich klientów. Skupiały się jedynie na zdobyciu maksymalnego terytorium sprzedaży jednak bez nacisku na tworzenie więzi z klientami. Prowadzi...
31-05-2012 19:17:08 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.