JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Planowanie działań związanych z Kluczowymi Klientami, wzmocnione przez proces CRM, to metodologia i szkolenie skierowane do zespołów handlowych zajmujących się sprzedażą dla dużych, strategicznych klientów. Jest ono zaprojektowane tak, aby przygotować uczestników do takiego pokierowania negocjacj...
31-05-2012 23:38:06 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.