JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
- B2C vs B2B. - Zarządzanie namiarami (co to jest namiar, generowanie, utrzymywanie i klasyfikowanie namiarów). - Klasyfikowanie namiarów w Zoho CRM. - Konwertowanie namiaru. - Proces sprzedaży w Zoho CRM. - Śledzenie lejka. - Etapy możliwości sprzedaży. - Raporty lejka. - Prognozowanie sprzedaży. D...
10-04-2015 21:38:14 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.