JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

Raportowanie wyników sprzedaży i ustawianie celów. Ustawianie wskaźników KPI firmy i celów do zrealizowania przez dział handlowy.

Zoho Motivatorhttps://www.youtube.com/embed/_MVMd28OD9E
11-11-2015 02:06:48 - Comment(s)
Techniki sprzedaży. Zarządzanie sprzedażą.   Skuteczna sprzedażAnaliza potrzeb.
Uwaga: Dodaj tę stronę do swoich zakładek. Gdy będziesz rozmawiał ze swoim potencjalnym nowym Klientem ( Prospektem, Namiarem wszystkie te terminy stosowane są przez różnych sprzedawców) po raz pierwsz...
20-01-2012 18:49:42 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.