JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Najnowszą funkcją Zoho CRM na telefonach komórkowych jest możliwość odnalezienia Klientów ze swojej bazy którzy znajdują się w pobliżu. System zainstalowany na jednym z urządzeń ( iPhone, Android lub Blackberry) pozwala odnaleźć wszystkich Klientów wokół lokalizacji w której znajdujesz się wg swojeg...
05-12-2012 00:07:39 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.