JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Długie prezentacje przyprawiają o ból głowy każdego prowadzącego, szczególnie, gdy nie mają żadnych notatek poza tym, co się wyświetla na prezentacji. Nowy widok Zoho pozwala na wyświetlanie slajdów wraz z notatkami, gdy na projektorze wyświetlają się tylko slajdy. Zoho widok prezentera

Jak dobrze wykorzystać widok pr...

06-10-2014 22:14:44 - Comment(s)
Zoho Docs pozwala na modyfikowanie danego dokumentu przez około 50 osób jednocześnie. Przy takiej ilości osób trudno zapanować nad wszystkimi zmianami. Zoho Writer posiada przydatną funkcję śledzenia i kontrolowania wszelkich modyfikacji.

Co to Track Changes i na czym ono polega?

Track Changes powo...
26-08-2014 17:25:16 - Comment(s)

Zoho Writer pozwala na tworzenie, edytowanie i dzielenie się dokumentem w każdym momencie.

Zoho Writer obsługuje pracę offline, możesz stworzyć lub edytować dokumenty bez potrzeby łączenia się. Wszystkie dokumenty są automatycznie zapisywane i mogą być eksportowane w różnych formatach.   Zaawan...
06-05-2014 18:47:18 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.