JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
ZOHO CRM dla Call Centers to metodologia oraz program mający na celu zapewnienie pracownikom zatrudnionym w call center skutecznych scenariuszy stymulujących zainteresowanie klientów. Dla wielu organizacji call center jest kluczowym kanałem sprzedaży oraz głównym punktem kontaktu pomiędzy przedsiębi...
31-05-2012 23:23:23 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.