JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
  Skuteczność Sprzedaży w Kontaktach z Kadrą Zarządzającą to metodologia oraz program skierowany do handlowców. Uczy sposobów podejmowania dialogu z kadrą zarządzającą najwyższego szczebla. Dialog ten powinien mieć swój początek na etapie planowania przez klienta strategii zakupów, przed ro...
31-05-2012 23:33:09 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.