JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Opis głównych komponentów wdrożenia ZohoFast!

Wdrożenie wg metodologii ZohoFast! zakłada samodzielne przygotowanie klienta do wdrożenia systemu CRM. Wdrożenie programów z pakietu Zoho CRM polega na przystosowaniu programu do warunków i przepisów obowiązujących w firmie. Przyszli użytkownicy muszą pr...

21-06-2012 23:47:11 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.