JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
ETAP 4: Odkładanie decyzji Klienta na później
odkładanie, obiekcje, obiekcje klienta, odkładanie na później
Na podstawie zebranych dotychczas informacji przypomnij Klientowi oczekiwane i wspólnie oszacowane skutki finansowe jego decyzji. Zastanówcie się wspólnie jaki jest skutek finansowy NIE ...
21-01-2012 05:37:18 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.