JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Oprogramowanie jako serwis (SaaS, wymawiane jako ' Sass') to model rozmieszczenia oprogramowania, w którym aplikacja znajduje się na serwerze własnym i jest udostępniania użytkownikom za pośrednictwem Internetu. Poprzez brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerze klienta, SaaS zmniej...
01-06-2012 00:06:19 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.