JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
ETAP 1: Analiza potrzeb Klienta - parafraza
potrzeby klienta, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, parafraza, diagnoza potrzeb
ZAPYTAJ: Zadaj dodatkowe pytania pogłębiające dotyczące potrzeb. Parafrazuj i słuchaj tego o czym mówi Prospekt. Zakres pytań zależy do konkretnych cech produktu lub usługi k...
21-01-2012 01:22:20 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.