JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
ETAP 3: Budżet przedsiębiorstwa
budżet, planowanie budżetu, budżet przedsiębiorstwa
Świetnie! Prospekt potrafi podać osoby dysponujące pieniędzmi, budżetem w firmie. Rób notatki. Zapisuj dokładnie wszystkie nazwiska które pojawią się w trakcie rozmowy, role jakie te osoby mogą pełnić. Gdy pr...
21-01-2012 04:42:45 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.