JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
plan sprzedaży, sprzedawca, notatka, negocjacje, technika sprzedaży, skuteczna sprzedaż, metody sprzedaży, notatka służbowa, możliwość sprzedaży, zamknięcie sprzedaży
  GRATULACJE!!!   Twój Prospekt reprezentuje bardzo dużą szansę sprzedaży. Niebawem może zamienić się w prawdziwego, płac...
21-01-2012 06:00:24 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.