JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

Opis wdrożenia

Sytuacja biznesowa

Firma kosmetyczna. Oferuje swoje produkty w systemie sprzedaży bezpośredniej. Dynamiczny rozwój organizacji oraz wzrost liczby klientów oraz przedstawicieli firmy wymusił konieczność wprowadzenia nowoczesnego systemu zarządzania informacjami zwłaszcza w obszarze sprze...
04-06-2012 19:42:13 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.