JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Zoho CRM zapewnia przedsiębiorstwom wysokiej klasy Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiające kontrolę dostępu użytkowników pracujących z danymi CRM i modułami takimi jak namiary, konta, kontakty, potencjały itd.
Przy wykorzystaniu profili można zdefiniować prawa dostępu do modułów CRM, narzę...
20-06-2012 21:08:39 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.