JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
brak możliwości sprzedaży, kontakt w przyszłości, zakończenie rozmowy, formy sprzedaży, aktywizacja sprzedaży, jak zwiększyć sprzedaż
GRATULACJE!!!
To nie jest prawdziwa szansa sprzedaży.

Upewnij się, że zapisałeś aktualne dane Prospekta na wypadek kontaktu w przyszłości.

Zakończ rozmowę z wdzięki...
20-01-2012 23:46:44 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.