JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
ETAP 2: Określenie skutków finansowych
zaniechanie, skutki finansowe, utracone korzyści, stracone szanse
Świetnie! Twój potencjalny Klient potwierdził, że jego firma rzeczywiście potrzebuje Twojego Produktu lub Usługi. Teraz musisz odkryć, JAK BARDZO jest mu on potrzebny. ZAPYTAJ:Odpowiedzi Prospek...
21-01-2012 02:08:50 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.