JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Godzina pracy wdrożeniowca

Godzina pracy wdrożeniowca

Non-returnable
Projektowanie i analiza procesów, mapowanie procesów biznesowych i konfiguracja ustawień systemu, prowadzenie testów przygotowywanych rozwiązań, pisanie instrukcji użytkownika oraz opracowanie dokumentacji technicznej.
175.00PLN

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.