Business Intelligence - trendy, które warto wdrożyć.

Business Intelligence - trendy, które warto wdrożyć.

25-04-2024 10:43:01 Wg Z Partner

Business Intelligence: 

trendy, które warto wdrożyć

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku Business Intelligence (BI), firmy stoją przed wyzwaniem identyfikacji trendów, które będą miały realny wpływ na ich strategie biznesowe. Jesteśmy świadkami wielu znaczących przemian w analityce biznesowej. Na podstawie analiz zespołów Zoho, kierujemy uwagę na siedem kluczowych trendów, które mogą zrewolucjonizować podejście do danych w organizacjach. Poznanie i ich wdrożenie umożliwi przedsiębiorstwom wykorzystanie pełnego potencjału danych biznesowych.

1. Samoobsługowe przygotowanie danych

 Minęły już czasy, że przygotowanie danych wymagało dużo czasu i angażowało dział IT. Obecnie proces ten został zrewolucjonizowany przez samoobsługowy ETL. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i automatyzacji, a także podejściu minimalizującemu konieczność kodowania, samoobsługowy ETL ułatwia nawet skomplikowane transformacje danych, stając się integralną częścią stosu BI. Ta nowoczesna technologia, wspierająca zarówno zaawansowanych użytkowników, jak i te osoby, które preferują prace bez bezpośredniego kodowania, oferuje narzędzia do szybkiego uzyskiwania wglądów dzięki gotowym modelom przygotowania danych.


2. Ujednolicona analityka 

Wraz z rosnącym wykorzystaniem aplikacji w działalności firm, nasila się potrzeba wszechstronnej analizy biznesowej. Ujednolicenie danych z wielu źródeł umożliwia kompleksową ocenę wydajności firmy oraz wpływu poszczególnych działów. Dzięki integracji danych z różnorodnych aplikacji biznesowych, ujednolicona analityka oferowana przez dostawców BI pozwala na efektywne przezwyciężanie problemów z izolowanymi danymi. Platformy analityczne wykorzystujące sztuczną inteligencję dostarczają szczegółowych analiz specyficznych dla danej branży, ułatwiając uzyskanie głębokich spostrzeżeń biznesowych.

3. Sztuczna inteligencja w analityce

Sztuczna inteligencja stała się niezbędną częścią procesów Business Intelligence, od importowania i organizowania danych, przez modelowanie, aż po zaawansowane analizy i prognozy. Dzięki integracji z różnymi aspektami BI, AI nie tylko ułatwia, ale i wzbogaca proces analizy danych.

Wśród coraz bardziej popularnych narzędzi AI znajdują się analizy oparte na przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), które umożliwiają generowanie raportów w języku naturalnym, automatyzację wyciągania wniosków oraz preskryptywne analizy. Te narzędzia oferują użytkownikom możliwość głębszego zrozumienia zawartości raportów, wydobywania istotnych informacji i szybkiego otrzymywania zaleceń wspomagających decyzje. AI ma także kluczowe znaczenie w obszarze analityki danych i uczenia maszynowego, dodatkowo rozwijając funkcjonalności analityczne i promując innowacje w dziedzinie BI.

4. Generatywna sztuczna inteligencja w BI

Dzięki umożliwieniu łatwiejszego dostępu do analizy danych, automatyzacji tworzenia modeli i zestawów danych, GenAI przyspiesza adaptację BI globalnie. Oczekuje się, że włączenie modeli językowych specyficznych dla branż do systemów BI zwiększy dokładność i szczegółowość analiz. GenAI ma potencjał zniwelować bariery między użytkownikami BI a narzędziami analitycznymi, ułatwiając dostęp do zaawansowanych analiz. 

5. Analityka autonomiczna

Autonomiczna analityka wykorzystuje AI do ulepszania nadzoru nad działalnością firmy, dając narzędzia BI możliwość aktywnego śledzenia istotnych zmian w danych biznesowych. Funkcja ta szybko identyfikuje nieprawidłowości i informuje o nich użytkowników poprzez wybrane środki komunikacji, co pozwala na natychmiastową reakcję w celu rozwiązania problemów.

Oprócz alarmowania o niezwykłych danych, oferuje również wskazówki co do działań naprawczych i pozwala na automatyzację procesów decyzyjnych na podstawie zauważonych zjawisk, co poprawia zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w środowisku biznesowym.

6. Narracja danych

Narracja danych stała się kluczową funkcją w Business Intelligence (BI), umożliwiając efektywną komunikację za pomocą ciągłych innowacji. Dzięki dostępnym szablonom, tworzenie opowieści biznesowych z wykorzystaniem danych jest teraz szybkie i intuicyjne.

Aktualnie, platformy BI oferują różnorodne narzędzia do narracji, takie jak prezentacje, strony internetowe, infografiki czy opisy generowane przez AI, które ułatwiają bardziej empatyczne i kontekstowe przedstawienie analiz. Dodatkowo, użytkownicy mają możliwość personalizowania tych opowieści, korzystając z tekstów, grafik, dźwięków, filmów i kodu, by tworzyć angażujące historie oparte na danych.

7. Wbudowane analizy

Wbudowana analityka ciągle się rozwija dzięki nowym rozwiązaniom oferowanym przez dostawców, które ulepszają integrację analiz w codziennych zadaniach. Firmy mogą teraz wzbogacać swoje procesy o analizy kontekstowe bezpośrednio w przepływach pracy. Niezależni producenci oprogramowania (ISV) mogą dostosowywać i włączać funkcje analityczne bezpośrednio do swoich produktów jako standardową funkcję. Możliwość dostosowania i wdrażania skrojonych na miarę komponentów analitycznych umożliwia organizacjom personalizację sposobu prezentacji i korzystania z danych. Dodatkowo, systemy te oferują zaawansowaną kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób może dostępować do analiz, zapewniając bezpieczeństwo i spersonalizowaną obsługę informacji.

Podsumowanie

Omówione powyżej trendy na podstawie analiz Zoho mogą być dla Ciebie punktem wyjścia do opracowania planu lub strategii wdrażania BI w Twojej firmie. Zoho Analytics jako lider w adaptacji i wykorzystaniu najnowszych trendów BI, stale dostosowując się do ewoluujących potrzeb rynku. Poprzez wprowadzanie nowych funkcji, praca w aplikacji zdecydowanie ułatwia analizę danych, co pozwala użytkownikom na podejmowanie decyzji opartych na konkretach.

Zachęcamy do rejestracji w Zoho Analytics, aby wypróbować możliwości tego wiodącego narzędzia BI. Jeśli masz pytania o funkcje i możliwości dostosowania do swoich potrzeb - skontaktuj się z nami. 

Z Partner

Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0