CRM Selection Criteria - Kryteria wyboru CRM

17-04-2018 00:00:06 Wg Miron Matecki

Wybór rozwiązania CRM stanowi wielkie wyzwanie dla każdej organizacji. Różnorodność proponowanych rozwiązań i złożoność tego szybko rozwijającego się rynku nie ułatwia firmom wyboru. Poniższy model oceny jest propozycją przejrzystego, możliwego do skontrolowania procesu, który pomoże liderom sprzedaży i informatykom wybrać dostawców w oparciu o obiektywne kryteria wyboru. KROK 1 - Opracuj własną hierarchię kryteriów i podkryteriów dla dostawców CRM i ich wyboru oprogramowania w obszarach:
  • Funkcjonalność
  • Koszt
  • Technologia
  • Dostawca - Doświadczenia z wdrożeniami, Pozycja na rynku, Wizja rozwoju
  • Użyteczność Oprogramowania, Jakość
KROK 2 - Określ względną ważność kryteriów i podkryteriów KROK 3 - Oceń każdego z dostawców CRM w każdym kryterium Poniżej przedstawiamy propozycję arkusza który może być bazowym dla Państwa własnego. Arkusz wylicza automatycznie ważoną ocenę każdego z dostawców. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.