CRM Selection Criteria - Kryteria wyboru CRM

17-04-2018 00:00:06 By Miron Matecki

Wybór rozwiązania CRM stanowi wielkie wyzwanie dla każdej organizacji. Różnorodność proponowanych rozwiązań i złożoność tego szybko rozwijającego się rynku nie ułatwia firmom wyboru. Poniższy model oceny jest propozycją przejrzystego, możliwego do skontrolowania procesu, który pomoże liderom sprzedaży i informatykom wybrać dostawców w oparciu o obiektywne kryteria wyboru. KROK 1 - Opracuj własną hierarchię kryteriów i podkryteriów dla dostawców CRM i ich wyboru oprogramowania w obszarach:
  • Funkcjonalność
  • Koszt
  • Technologia
  • Dostawca - Doświadczenia z wdrożeniami, Pozycja na rynku, Wizja rozwoju
  • Użyteczność Oprogramowania, Jakość
KROK 2 - Określ względną ważność kryteriów i podkryteriów KROK 3 - Oceń każdego z dostawców CRM w każdym kryterium Poniżej przedstawiamy propozycję arkusza który może być bazowym dla Państwa własnego. Arkusz wylicza automatycznie ważoną ocenę każdego z dostawców. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. https://docs.zoho.com/sheet/published.do?rid=6dpekdab3c6c845bf44959023ce791f593d5a&mode=embed
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.