Parafraza

21-01-2012 01:22:20 Wg Miron Matecki

ETAP 1: Analiza potrzeb Klienta - parafraza
potrzeby klienta, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, parafraza, diagnoza potrzeb
ZAPYTAJ: Zadaj dodatkowe pytania pogłębiające dotyczące potrzeb. Parafrazuj i słuchaj tego o czym mówi Prospekt. Zakres pytań zależy do konkretnych cech produktu lub usługi którą oferujesz. Przygotuj z góry ( trzymaj zapisane w pobliżu) kilka pytań potwierdzających/ wyjaśniających istnienie potrzeby u Klienta. Po uzyskaniu odpowiedzi zapytaj ponownie: Odpowiedzi Prospekta:
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.