JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

Parafraza

21-01-2012 01:22:20 By Miron Matecki

ETAP 1: Analiza potrzeb Klienta - parafraza
potrzeby klienta, zadawanie pytań, aktywne słuchanie, parafraza, diagnoza potrzeb
ZAPYTAJ: Zadaj dodatkowe pytania pogłębiające dotyczące potrzeb. Parafrazuj i słuchaj tego o czym mówi Prospekt. Zakres pytań zależy do konkretnych cech produktu lub usługi którą oferujesz. Przygotuj z góry ( trzymaj zapisane w pobliżu) kilka pytań potwierdzających/ wyjaśniających istnienie potrzeby u Klienta. Po uzyskaniu odpowiedzi zapytaj ponownie: Odpowiedzi Prospekta:
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.