JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

Podejmowanie decyzji

21-01-2012 03:22:25 By Miron Matecki

ETAP 3: Podejmowania decyzji
podejmowanie decyzji, decydent, proces podejmowania decyzji, etapy podejmowania decyzji
Świetnie! Prospekt potrafi opisać proces zakupów. Rób notatki. Ostrożnie zapisuj wszystkie nazwiska które pojawią się w trakcie rozmowy, role jakie te osoby mogą pełnić oraz etapy podejmowania decyzji. Gdy rozmowa wydaje się w naturalny sposób zmierzać do końca ...
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.