JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

ZohoFast!

21-06-2012 23:47:11 By Miron Matecki

Opis głównych komponentów wdrożenia ZohoFast!

Wdrożenie wg metodologii ZohoFast! zakłada samodzielne przygotowanie klienta do wdrożenia systemu CRM. Wdrożenie programów z pakietu Zoho CRM polega na przystosowaniu programu do warunków i przepisów obowiązujących w firmie. Przyszli użytkownicy muszą przeanalizować potrzeby i oczekiwania wobec programu oraz sprecyzować i określić swoje uprawnienia do korzystania z poszczególnych modułów.

  • Do 15 użytkowników, $999 koszt wdrożenia plus $12/użytkownika/miesiąc
  • Dostosowanie systemu: Logo firmy, konfiguracja Procesu sprzedaży, konfiguracja oferowanych przez firmę Produktów i/lub Usług, konfiguracja Procesu przypisywania nowych klientów odpowiednim osobom w organizacji.
  • Przygotowanie wyglądu systemu zapewniającego komfort pracy i łatwy dostęp do najważniejszych funkcji aplikacji.
  • Dopasowanie kokpitów systemu do wymagań zarządzających sprzedażą. Prognoza sprzedaży wg. oferowanych grup Produktów i/ lub Usług.
  • Definicja uprawnień użytkowników zgodnie z rolą w organizacji.
  • Instalacja gotowych modułów reklamacji klienta i zarządzania kampaniami marketingowymi jeżeli wymagana.
  • Do pięciu godzin konsultacji plus instrukcja użytkownika.
  • Dopasowanie zakresu zbieranej informacji o klientach do potrzeb organizacji.
  • Import kontaktów, kont, namiarów i możliwości sprzedażowych uwzględniający podział klientów pomiędzy pracownikami firmy -opcja dodatkowo płatna
 
Nadal nie jesteś pewien? Skontaktuj się z nami i umów  na DARMOWĄ prezentację.      
 
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.