JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Na fali twórczej weny która ogarnęła mnie co do tworzenia ciekawych statystyk natknąłem się dziś na dane mówiące o strukturze portfela inwestycyjnego OFE. Link do danych www.igte.com.pl/notowania/portfelinwestycyjnyOFE.xls Konia z rzędem temu kto zorientuje się jak stoi jego emerytura, czy jest bezp...
21-09-2011 20:05:07 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.