Zoho CRM 2020 funkcje 

24-08-2020 15:34:47 Wg kontakt

Co nowego w Zoho CRM ?

Zoho CRM edycja 2020 to mnóstwo przydatnych funkcji. Poniżej znajdziesz listę i opis najważniejszych, które pojawiły się w systemie CRM w bieżącym roku.  Wszystko, czego potrzebujesz, aby usunąć wszelkie bariery i pozostać w kontakcie z klientami. Bo świetne relacje to podstawa sukcesu.

POBIERZ DARMOWY PRZEWODNIK PO ZOHO
AUTOMATYZACJA MARKETINGU

Ankieta internetowa 

Funkcja analityczne pozwalają na generowanie rezultatów w postaci wizualnych wykresów, aby dać jasny obraz różnych aspektów wydajności formularzy internetowych. Pozwalają znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak: Ile potencjalnych klientów wygenerował dany formularz internetowy? Skąd pochodzą te kontakty? Czy wszyscy, którzy zaczęli wypełniać formularz, przesyłali go? 


Testowanie rozwiązań A / B 

Testowanie  form A / B pozwala zmierzyć wydajność różnych wersji tego samego formularza, aby sprawdzić, która z nich daje najlepsze wyniki. Możesz kontrolować ruch wysyłany do każdej wersji, a także czas trwania testu. Po zakończeniu i po wyłonieniu zwycięzcy możesz natychmiast zastąpić wszystkie pozostałe wersje formularza, ta która najlepiej się sprawdza.

AUTOMATYZACJA

Atrybucja marketingowa 

Zmierz ROI dla przeprowadzonych kampanii, wybieraj najlepsze strategie i przeprowadzaj je pomocą różnych modeli dystrybucji. Dzięki temu lepiej zrozumiesz funkcjonowanie swojej firmy i jakie działania są lepsze dla jej struktury.


Raporty użycia przepływu pracy

Poznaj efektywność przepływów pracy dzięki szczegółowej identyfikacji wydajności, która określa hierarchię działań w całym procesie. Dzięki temu wyznaczysz te przepływy pracy, które należy dostosować i ulepszyć.


Przepływ pracy dla wiadomości e-mail

Użyj przepływów pracy, aby zoptymalizować swoje działania po wysłaniu wiadomości e-mail. Możesz teraz uruchamiać przepływy na podstawie statusu przychodzących / wychodzących wiadomości e-mail lub na podstawie określonych pól, takich jak:  nazwa tematu lub załącznika itp. Zwiększa to elastyczność i pomaga w wysyłaniu konkretnych i atrakcyjnych treści do odbiorców.

               

Segmentacja (model RFM)

Analizuj i segmentuj swoich klientów w oparciu o ich wartość w całym cyklu sprzedażowym za pomocą modelu RFM (bieżąca aktywność, częstotliwość, wartość pieniężna), aby pomóc Ci zaangażować ich w ukierunkowane kampanie. Zwiększ zaangażowanie klientów i popraw ROI poprzez identyfikację możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowej oraz zaoferuj swoim klientom spersonalizowane zaangażowanie.

               

 Praca z połączeniami

Dostosuj ekran informacji o połączeniu, dodając listy wyboru, pola niestandardowe i inne elementy, aby przechwytywać ważne informacje o połączeniach przychodzących i wychodzących. Ponadto automatyzuj działania przed lub po rozmowach sprzedaży w oparciu o szeroki zakres wyzwalaczy. Skonfiguruj przepływy pracy, aby powiadamiać agentów o nieodebranych połączeniach, wysyłaniu wiadomości e-mail lub planowaniu połączeń.

                

ANALITYKA I PULPITY NAWIGACYJNE

Analiza kohortowa

Przeanalizuj wzorce i trendy procesów sprzedaży w określonym czasie, takich jak: czas konwersji potencjalnych klientów i cykl sprzedaży. Analiza kohortowa może być wykorzystana do wizualizacji przepływów klientów w skali roku, trendów konwersji w danym kwartale i czasu potrzebnego do zamknięcia transakcji w danym miesiącu.  Dane możesz filtrować według nadanych przez siebie parametrów, jak: przedstawiciel handlowy, kraj, produkt,  i wiele innych.


Analiza kwadrantu

Czy w podejmowaniu decyzji sprzedażowych musisz czytać, analizować i wyciągać w nioski z ogromnej ilości danych? Zorganizuj swoje informacje w matryce za pomocą analizy kwadrantowej Zoho CRM i wizualizuj podstawowe trendy w danych sprzedażowych.

 

ZIA

Sugestia przepływu pracy Zia

Wiele czynności wykonywanych ręcznie przez przedstawicieli handlowych można wykonać bardziej efektywnie, po wprowadzeniu automatyzacji.  Inteligentny asystent Zia, analizuje Twoją historię aktywności i sugeruje niestandardowe przepływy pracy,  aby zautomatyzować te działania, które bezpośrednio zwiększają Twoją wydajność.


Sugestie Zia w zasadach przydziału 

Jednym z najważniejszych czynników przy konwersji z potencjalnym klientem lub przy zamknięciu transakcji jest przypisanie rekordu do właściwej osoby. Zia może teraz - na podstawie historii przedstawicieli handlowych obsługujących podobne rekordy- interpretować wzorzec i przypisać go do odpowiednich osób.


Poczta e-mail z ZIA*

Zia zapewnia jeszcze lepszą obsługę poczty e-mail. Będzie zbierać informacje dotyczące wydarzeń z wiadomości e-mail i na tej podstawie tworzyć wydarzenia jeśli się na to zdecydujesz. Dzięki temu uzupełniasz  dane klientów z podpisów e-mail, a także identyfikujesz charakter otrzymywanych wiadomości i możesz odpowiednio na nie odpowiadać.

Ta funkcja jest dostępna dla organizacji, które mają licencje użytkownika powyżej 25.


Zalecenie Zia*

Teraz Zia może pomóc Ci znaleźć najbardziej odpowiedni produkt lub usługę, które zainteresują potencjalnego Klienta. Zia analizuje każdy punkt styku, jaki klienci mają z Twoją marką, szukając wzorów i pomagając Ci stworzyć ofertę, która się sprzedaje i generuje zyski.

*

Ta funkcja jest dostępna dla organizacji, które mają licencje użytkownika powyżej 25.Zia Vision

Zia może rozpoznawać i klasyfikować obrazy osób i przedmiotów w CRM. Możesz nauczyć Zię rozpoznawania różnych obiektów za pomocą wstępnie wyszkolonych klasyfikatorów obiektów lub własnych obrazów.

 

Zia Predict Builder

Zia może przewidzieć możliwe wyniki  lub obroty w Twojej firmie. Przy odpowiednim określeniu funkcji możesz dokonywać szacunków, obliczeń i prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia.  Jest to pomocne przy określaniu i modyfikacji  istniejących metod sprzedaży i marketingu.

 


ZARZĄDZANIE PROCESEM

Proces recenzji

Zdarzają się sytuacje, w których informacje w rekordzie wymagają ręcznej weryfikacji, po to, aby zmniejszyć wszelkie problemy wynikające z nieprawidłowych informacji lub niepotrzebnych danych. Funkcja procesu recenzji umożliwienie recenzentom weryfikację informacji dotyczących rekordów przed ich zatwierdzeniem lub odrzuceniem, oraz dodawanie komentarzy w stosownych przypadkach.

 

Centrum dowodzenia

Definiuj i automatyzuj złożone procesy biznesowe w wielu modułach w Zoho CRM za pomocą funkcji  CommandCenter. Interfejs „przeciągnij i upuść” pomaga zdefiniować procesy i skonfigurować działania, które należy uruchamiać między kolejnymi etapami. Monitoruj postępy krok po kroku, optymalizuj swój proces i napraw wąskie gardła, aby pomóc zespołowi osiągać lepsze wyniki.

 

DOSTOSOWYWANIE

Sprzedaż wielokrotna

Jeśli masz do czynienia z wieloma produktami lub usługami, lub posiadasz różne formy sprzedaży w zależności od położenia geograficznego, Zoho CRM pozwala tworzyć odrębne kanały sprzedaży, dzięki którym dostosujesz każdy etap do procesu, w którym jest używany.


Wizards

Twórz łatwe do zarządzania formularze, ekran po ekranie, za pomocą Kreatorów. Użyj przycisków, aby poruszać się po tych ekranach i zapisać częściowo wypełniony formularz jako wersję roboczą, aby móc wprowadzić szczegóły później.

 

MOBILE

Aplikacja Zoho CRM Analytics

Mobilna Aplikacja Zoho CRM Analytics umożliwia dostęp do wszystkich paneli kontrolnych CRM, z dowolnego miejsca. Aplikacja synchronizuje wszystkie pulpity nawigacyjne skonfigurowane w Zoho CRM i umożliwia śledzenie kluczowych wskaźników sprzedaży, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

 

DEVELOPER

Sygnały

Twórz własne sygnały i otrzymuj powiadomienia o zdarzeniach, które mają miejsce w dowolnej aplikacji innej firmy. Przenoś sygnały za pomocą funkcji lub interfejsu API i wyświetl je w specjalnie zaprojektowanym widżecie wewnątrz Zoho CRM.

 

Sprzedawaj mądrzej, szybciej, lepiej.

Przetestuj możliwości Zoho CRM za darmo przez 15 dni.

DOSTĘP DO ZOHO CRM
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.