Gig Economy:  nowy standard na rynku pracy

23-03-2022 15:06:09 Wg Z Partner

Gig Economy:
​nowy standard na rynku pracy.

Dwa lata pandemii przyniosło nową erę rekrutacji, w której duży nacisk kładzie się na doświadczenie kandydatów i zarządzanie talentami. Rynek odbudowuje się i zaczyna ewoluować. W rezultacie pracodawcy oferują coraz więcej ofert pracy w standardzie hybrydowym, który jest  mieszanką tradycyjnych miejsc pracy i pracy zdalnej. Ten styl znacząco wpływa na cyfryzację  organizacji na całym świecie. Aby nadążyć za zmieniającymi się trendami, konieczne jest opracowanie strategii projektowania miejsc pracy, które sprzyjają integracji oraz spójnej kulturze organizacyjnej. Jakie narzędzia do tego wykorzystać?


Czym jest gig economy?

W polskim tłumaczeniu gig economy, to tzw. ekonomia pracy dorywczej. Ogólnie rzecz biorąc, gig economy reprezentuje system otwartego rynku, w którym przedsiębiorstwa i niezależni pracownicy angażują się w umowy o pracę, często za pośrednictwem platform cyfrowych, na zasadzie krótkoterminowej i w formie odpłatności za konkretnie wykonane zadania.

Tak więc jeśli kiedykolwiek korzystałeś z aplikacji lub usług online, aby coś zamówić, wezwać taksówkę,  zarezerwować nocleg, czy korzystałeś z usług freelancera, to brałeś udział w ekonomii pracy dorywczej. 

Takie formy pracy przeszły już do ​​powszechnej praktyki. Trend ten jest stale rosnący i będzie się długo utrzymywał, gdyż nie ogranicza się do dostępności talentów wyłącznie do miejsca zapotrzebowania na daną usługę.

Przekształcanie się globalnej siły roboczej

Jedną z głównych zmian podczas pandemii był rozwój i ekspansja ekonomii pracy dorywczej. Bardziej zróżnicowane i wysoko wykwalifikowane osoby, takie jak programiści, graficy, copywriterzy, a nawet inżynierowie, mogą teraz znaleźć pracę opartą na umowie, a liczba dostępnych miejsc pracy również rośnie. Coraz więcej organizacji otwiera się na pomysł zatrudniania pracowników tymczasowych i w formie zdalnej. 

Wynika to częściowo z postępu technologicznego i gwałtownego zapotrzebowania na pracę zdalną, co dowodzi, że można utrzymać produktywność dzięki zdalnej sile roboczej. Dla pracowników, gig work często oferuje większą elastyczność niż tradycyjne modele pracy, a rekruterom pozwala szybciej i wydajniej wypełniać puste wakaty.

Według Statista do 2023 r. przewidywany wolumen gig economy brutto wyniesie 455,2 miliarda dolarów. Obejmuje on dostęp do innowacji technologicznych i platform cyfrowych, które umożliwiają freelancerom łączenie się z potencjalnymi klientami w celu uzyskania pracy krótkoterminowej, kontraktowej lub dzielenia się aktywami.

Gig economy obejmuje wiele form pracy, jak:

  • Freelancerzy
  • Konsultanci
  • Niezależni kontrahenci i profesjonaliści
  • Tymczasowi pracownicy kontraktowi

Jakie firmy angażują się w gig economy?

Ten nowy model siły roboczej jest silnie uzależniony od technologii i innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w sferze mobilności. Jednym, z takich osiągnięć technicznych jest automatyzacja, która przyniosła rekruterom korzyści, w szczególności podczas planowania, śledzenia grafików i przypisywania zadań, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowości i wysokiej jakości doświadczeń kandydatów.

Narzędzia automatyzacji i sztucznej inteligencji jak Zoho Workerly mogą automatycznie dopasowywać listę tymczasowych pracowników do stanowiska na podstawie określonych kryteriów. Zmniejsza to żmudne i powtarzalne czynności wykonywane ręcznie przez specjalistów rekrutacyjnych na całym świecie. Daje im to więcej czasu na zarządzanie pracownikami, równoważenie tradycyjnych i rejestrowanych zapytań od klientów oraz lepsze radzenie sobie z zadaniami pod względem jakości, ilości i ram czasowych.

Technologia

Aby skutecznie angażować pracowników  w projekty kontraktowe, rekruterzy muszą być świadomi cyfryzacji. Na przykład sztuczna inteligencja (AI) i oprogramowanie do automatyzacji, stały się niezbędne w łączeniu agencji z potencjalnymi kandydatami na freelancerów. Obecnie, na rynku w dużej mierze opartym na kandydatach, praca dorywcza jest bardzo popularna, więc nawet organizacje poszukujące do pracy kandydatów wyższego szczebla muszą wziąć pod uwagę elastyczność i równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym podczas reklamowania.

Na szczęście funkcja geofencing Zoho Workerly zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do zdalnego śledzenia pracowników, a jednocześnie działa jako kompleksowe narzędzie do zarządzania personelem. Ponadto Workerly pomaga agencjom zarządzać ich klientami, przydzielać pracę na podstawie dostępności i w wielu codziennych zadaniach.

Dostępność

Obecnie większość pracowników, którzy pracują w tradycyjnym modelu zatrudnienia, wykonuje zlecenia dodatkowe. Mając to na uwadze, platforma Zoho Workerly umożliwia agencjom planowanie pracy dla pracowników tymczasowych, tworzenie i zatwierdzanie e-grafików oraz szybkie generowanie faktur bez konieczności przeszukiwania ogromnej bazy danych arkuszy kalkulacyjnych.

Różnorodność i integracja

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to sposób na praktykowanie różnorodności (także kulturowej) i integracji w miejscu pracy. Integracja polega na tworzeniu środowiska, w którym różnorodni ludzie są akceptowani i doceniani. Pracownicy tymczasowi i kontraktowi oferują nowe perspektywy i mogą łączyć zespoły, jeśli klient ma zarówno pracowników etatowych, jak i na zlecenie. Przystosowanie się do ekonomii pracy dorywczej to ogromna szansa dla każdej organizacji. Bo tę różnorodność można  wykorzystać tak, by osiągać lepsze wyniki - także finansowe. 

Konieczne zmiany

Gig economy zależy przede wszystkim od technologii, a postęp technologiczny umożliwi dalszy rozwój w nadchodzących latach. Niezależnie od tego, czy są to freelancerzy, konsultanci, tymczasowi, czy niezależni kontrahenci, oczekuje się, że pracownicy tymczasowi będą mieli w 2022 r. większy wybór, jeśli chodzi o klientów, z którymi współpracują, jak i wybrany model pracy. W rezultacie firmy będą musiały zintegrować narzędzia rekrutacyjne z AI i funkcjami automatyzacji, aby zapewnić płynną równowagę siły roboczej między pracownikami stałymi i kontraktowymi.

DOSTĘP DO ZOHO WORKERLY
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.