Zoho CRM: nowe funkcjonalności w komunikacji email

Zoho CRM: nowe funkcjonalności w komunikacji email

19-04-2024 08:31:48 Wg Z Partner

Zoho CRM: 

nowe funkcjonalności w komunikacji email

 Email stanowi kluczowy kanał komunikacji biznesowej, a nowe aktualizacje Zoho CRM wprowadzają powiew świeżości w zarządzaniu korespondencją online. Ten artykuł jest kontynuacją naszych poprzednich rozmów o najnowszych zmianach w Zoho CRM, skupiając się tym razem na zintegrowanych funkcjach poczty elektronicznej, które mają na celu usprawnienie pracy i poprawę dostarczalności komunikacji.

Zarządzanie magazynem poczty email:
W ramach Zoho CRM, magazynowanie emaili przechodzi na wyższy poziom. Ograniczenie przestrzeni do 500 GB na organizację lub 5 GB na użytkownika zmusza do efektywniejszego zarządzania zasobami. Nowe widoki dla administratorów i użytkowników pozwalają nie tylko na monitorowanie użycia przestrzeni dyskowej, ale także na aktywne zarządzanie i czyszczenie niepotrzebnych emaili, co optymalizuje zarządzanie przepustowością komunikacji i przechowywaniem danych.

Monitorowanie i poprawa dostarczalności wiadomości email:
Zoho CRM podnosi standardy autentykacji domeny email poprzez wdrażanie obowiązkowego uwierzytelnienia SPF i DKIM, co poprawia reputację nadawcy i zmniejsza ryzyko oznaczania wiadomości jako spam. Ulepszony system zarządzania odbiciami oraz nowy panel wiarygodności email dają możliwość ścisłej kontroli nad każdym aspektem wysyłanych komunikatów, podnosząc skuteczność dotarcia do klienta.

Centralizacja komunikacji email w ramach ofert:
Nowe zmiany umożliwiają przypisanie wielu kontaktów do pojedynczej transakcji, co pozwala na śledzenie wszystkich interakcji emailowych związanych z daną ofertą. To zapewnia pełniejszy obraz negocjacji i buduje solidniejszą podstawę do budowania relacji z klientem.

Komunikacja z dostawcami przez email bezpośrednio z Zoho CRM:
Aktualizacje w Zoho CRM umożliwiają bezpośrednią komunikację z dostawcami poprzez moduł Dostawcy, eliminując konieczność przełączania między różnymi aplikacjami. Ta funkcja integruje zarządzanie relacjami z dostawcami bezpośrednio w przestrzeni CRM. Możesz także pozwolić dostawcom zrezygnować z wszelkiej komunikacji e-mailowej wysyłanej z Zoho CRM, dzięki czemu możesz zachować zgodność podczas współpracy!

Uwierzytelnianie przekaźników poczty email via OAuth:

Wprowadzenie uwierzytelniania OAuth dla przekaźników emailowych zapewnia bezpieczniejsze i bardziej wydajne środowisko dla firmowych komunikatów emailowych. To rozwiązanie oferuje szybką konfigurację i lepszą kontrolę nad procesem wysyłania wiadomości.

Więcej podsumowań zmian w CRM znajdziesz w następnym artykule.Pozostałe artykuły o aktualizacjach wprowadzonych w Zoho CRM:

Zoho CRM: Nowe aktualizacje dla biznesu (Część I)

Zoho CRM: nowe funkcjonalności (Część III)

Z Partner

Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0