Zoho CRM: nowe funkcjonalności 

Zoho CRM: nowe funkcjonalności 

22-04-2024 09:32:45 Wg Z Partner

Zoho CRM: nowe funkcjonalności 

dla zwiększenia skuteczności operacyjnej

Przyglądamy się z bliska kolejnej partii innowacji wprowadzonych w Zoho CRM, które mają za zadanie nie tylko usprawnić pracę z platformą, ale również otworzyć nowe możliwości dla firm w kontekście zarządzania relacjami z klientami. Omawiane funkcjonalności, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu efektywności i skuteczności operacyjnej, są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku oraz na bieżące wyzwania, z którymi mogą się mierzyć użytkownicy Zoho CRM.

Bezpieczny dostęp do wsparcia Zoho

Oprogramowania pozbawione usterek czy niedoskonałości, nie istnieją. Ma to również zastosowanie do Zoho CRM, dlatego twórcy dążą do tego, aby korzystanie z platformy było jak najbardziej bezproblemowe. Jednakże mogą wystąpić sytuacje, kiedy konieczna będzie pomoc wsparcia technicznego.

Dlatego też Zoho wprowadziło funkcję bezpiecznego dostępu do wsparcia. Umożliwia ona tymczasowe udzielanie uprawnień konsultantom technicznym Zoho, by mogli oni interweniować i rozwiązywać pojawiające się problemy. Ta funkcjonalność zapewnia większą szybkość reakcji na zgłaszane problemy, oraz gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa danych, dzięki ścisłym protokołom dostępu i monitorowaniu przez dzienniki audytu. Tymczasowy dostęp można w każdej chwili wyłączyć, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad procesem.

Migracja modułów usługi i spotkania

Nowa funkcja ma na celu ułatwienie przenoszenia danych między kontami CRM. Dzięki niej firmy mogą bezproblemowo przeprowadzać migracje, zachowując ciągłość działalności i zapewniając bezpieczeństwo cennych informacji o klientach i spotkaniach.

Prognoza rezygnacji 

Innowacyjna funkcja prognozy rezygnacji, wspierana przez integrację z Google Analytics, otwiera przed firmami możliwość wcześniejszego identyfikowania klientów, którzy mogą rozważać rezygnację z oferowanych usług lub produktów. Analizując zachowania użytkowników w internecie, Zoho CRM pozwala na wczesne rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i umożliwia wdrożenie strategii mających na celu zatrzymanie klienta.Powiadomienia o anomaliach

Zia, asystent Zoho, automatycznie identyfikuje anomalie w danych, takie jak nieoczekiwany spadek liczby leadów, i informuje o nich użytkowników. Dzięki temu można szybko reagować na potencjalne problemy i zapobiegać negatywnym skutkom dla działalności firmy.

Głos Klienta (VoC)

Funkcja Głos Klienta (VoC) stanowi efektywne narzędzie umożliwiające firmom dokładniejsze poznanie ich klientów. Przez analizę przychodzących e-maili, rozmów telefonicznych zarejestrowanych w systemie CRM, odpowiedzi z ankiet (Zoho Survey) oraz zgłoszeń obsługi klienta (Zoho Desk), VoC przetwarza te dane, umożliwiając uzyskanie kluczowych wskazówek dotyczących takich aspektów jak: nastawienie klientów, ich intencje, używane słowa kluczowe, odniesienia do konkurencji, segmentacja klientów bazująca na analizie RFM, prognozowanie trendów i więcej.


Zia Strategy Influencer

Zia Strategy Influencer analizuje czynniki wpływające na działalność firmy, umożliwiając identyfikację kluczowych obszarów do optymalizacji. Dzięki segmentacji tych czynników firmy mogą skuteczniej planować strategiczne kierunki rozwoju, opierając się na szczegółowych analizach i rekomendacjach.


Zia Vision - nowe możliwości

Zia Vision została udoskonalona, oferując teraz bardziej zaawansowane narzędzia do sprawdzania poprawności obrazów. Dzięki funkcji dopasowania i wykrywania, Zia może teraz precyzyjniej weryfikować zgodność przesyłanych obrazów z referencyjnymi, co ma kluczowe znaczenie w kontekście e-commerce. Ulepszenia te pozwalają na automatyczną weryfikację jakości obrazów produktów, co przekłada się na wyższą satysfakcję klientów z prezentowanych ofert. Na przykład: sprzedawca przesyła zdjęcie czerwonej sukienki, a Zia sprawdza je na podstawie tego, jak bardzo odpowiada ono zdjęciom referencyjnym wykorzystanym podczas szkoleń.

Nowa funkcja modelu danych

Wprowadzenie nowej funkcji modelu danych w Zoho CRM umożliwia użytkownikom głębsze zrozumienie struktury i powiązań między zebranymi danymi. Model danych to wizualna reprezentacja struktury danych CRM, tj. różnych podmiotów i relacji między nimi w organizacji CRM. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób różne encje, takie jak moduły i podformularze, są ze sobą połączone, a także udostępnia listę pól i właściwości dla każdej encji.
Dzięki temu narzędziu można łatwiej analizować i zarządzać informacjami, co jest niezbędne dla optymalizacji procesów biznesowych oraz dla uzyskania kompleksowego wglądu w działalność firmy.


Funkcje niestandardowe i obwody

Te zaawansowane narzędzia pozwalają na tworzenie złożonych operacji i procesów, które mogą być łatwiej zarządzane, debugowane i integrowane z istniejącymi systemami. Dzięki temu firmy mogą bardziej elastycznie dostosowywać CRM do swoich specyficznych wymagań. Obwody obejmują następujące przypadki użycia:

Organizuj funkcje niestandardowe — zaspokajaj złożone potrzeby swojej firmy, łącząc funkcje niestandardowe z maszynami stanu wbudowanymi w obwody. 

Łatwe debugowanie problemów — przeglądaj wykonanie i błędy każdego stanu za pomocą szczegółowych dzienników, dzięki czemu możesz łatwo identyfikować przyczyny awarii, debugować problemy i ponownie uruchamiać obwody. 

Przyjazny dla programistów — wykorzystaj prostą składnię JSON do tworzenia obwodów 

Połącz się z istniejącymi automatykami — utworzone obwody można łatwo powiązać i wykonać za pomocą przepływów pracy, niestandardowych przycisków lub planów.


GraphQL - nowy sposób na interakcję z danymi

Wprowadzenie GraphQL do Zoho CRM otwiera nowe możliwości w zakresie efektywnego dostępu i manipulacji danymi. Użytkownicy mogą teraz precyzyjnie określać, które dane chcą pobrać lub zaktualizować, co znacząco zwiększa wydajność pracy z CRM oraz redukuje obciążenie sieci.

Ulepszenia Zii i kalendarza Zoho CRM

Rozszerzona funkcjonalność Zii obejmuje teraz zaawansowane możliwości analizy danych, sugerowania działań oraz personalizacji interakcji z klientami. Dodatkowo, ulepszenia kalendarza Zoho CRM zapewniają lepszą synchronizację i zarządzanie zadaniami oraz wydarzeniami, co ułatwia organizację pracy.


Podsumowując, najnowsze aktualizacje Zoho CRM skupiają się na zwiększeniu efektywności, ułatwieniu dostępu do wsparcia, usprawnieniu procesów migracji, prognozowaniu zachowań klientów oraz na oferowaniu zaawansowanych narzędzi do personalizacji i automatyzacji działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki tym innowacjom, Zoho CRM staje się jeszcze bardziej potężnym narzędziem, wspierającym firmy w budowaniu trwałych relacji z klientami oraz w osiąganiu lepszych wyników biznesowych.

Pozostałe artykuły o aktualizacjach wprowadzonych w Zoho CRM:

Zoho CRM: Nowe aktualizacje dla biznesu (Część I)

Zoho CRM: nowe funkcjonalności w komunikacji email (Część II)

Z Partner

Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0