JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.

Zoho CRM

06-06-2012 20:54:37 By Miron Matecki

Sprzedaż i Marketing

Zoho CRM organizuje procesy Handlowe i Marketingowe. Łączy w cyklu sprzedaży namiary, konta, kampanie itp. To prosty  system zarządzania.   Więcej

Zarządzanie magazynem

Zoho CRM usprawnia cykl sprzedaży zapewniając w pełni zintegrowany system zarządzania magazynem.   Więcej

Obsługa Klienta

  Zoho CRM stosuje moduły Zgłoszeń i Rozwiązań, aby zapewnić efektywny zintegrowany z danymi handlowymi proces obsługi klienta.  Więcej

Raporty i Kokpity

Zoho CRM poprzez Raporty i Kokpity wspomaga analizę trendów w obszarze sprzedaży i marketingu oraz kluczowych wskaźników CRM.  Więcej

Zabezpieczenia oparte na rolach

Zoho CRM zapewnia kontrolę dostępu do danych CRM w oparciu o rolę użytkownika w hierarchii organizacyjnej.  Więcej

Wtyczka Outlook

Zoho CRM wpływa na wzrost wydajności sprzedawców poprzez synchronizację Kontaktów, Zadań, Kalendarza oraz korespondencji z Outlook.  Więcej
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.