JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
https://www.youtube.com/embed/kbUKbC8Uz9o Ankietowanie Klienta w połączeniu z CRM. Ankiety mailowe i telefoniczne.
24-11-2015 04:28:22 - Comment(s)

Największe dotychczas rozszerzenie Zoho CRM - Zoho CRM Plus

Integracja z Google Adwords, Sales IQ i Zoho Social

ZohoCRMPlus

Zaangażowanie właściwego Klienta

Zoho CRM Plus pozwala zaangażować Klienta i zainteresować produktami firmy. Poprzez interakcje na stronie internetowej ( Chat z Zoho Sales IQ), wysyłkę Kampa...
10-10-2014 16:42:56 - Comment(s)

Tags

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.