Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

Out of stock Out of stock Out of stock Out of stock
Select Wersja
Select Płatność
Zoho BugTrucker jest kolejną aplikacją, która daje kontrolę nad wszelakimi błędami w projekcie.
Analizuj i testuj jako wykonawca, analizuj i testuj jako klient.
Zgłaszaj i wprowadzaj błędy odnośnie poszczególnych zadań.
Udostępniaj odpowiednie dla zadania pliki.
Przeglądaj szczegółowe raporty błędów. Pełna integracja z GitHub.
107.50PLN - 2,064.00PLN

Choose Quantity

Add to Cart. . .
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.