Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz zawiera informacje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.


Wdrożyliśmy zatem przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) w zakresie naszej działalności i przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celów przetwarzania danych i ich minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności i   rozliczalności.


Mamy nadzieję, że w niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy: info@zpartner.pl


Bezpieczeństwo Twoich danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych m.in. dostęp do naszej aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.


Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Z Partner Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Ostródzka 86h, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000630914, posiadająca numer NIP: 5242806376,  numer REGON: 365110705, dalej jako „Z Partner” lub „Administrator Danych”.


Jakie są cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych?

Z Partner przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie zależnym od celów ich przetwarzania co z kolei determinuje podstawę prawną legitymizującą ich przetwarzanie. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

- Google Analytics (statystyki odwiedzin strony);

- Google AdWords (sponsorowane reklamy portalu www.google.pl).

Więcej informacji o tym, jak Google używa tych danych.


Założenie konta w celu uzyskania dostępu do naszej usługi (aplikacji Zoho)

Cel przetwarzania

W celu umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi (korzystania z aplikacji Zoho) musimy zidentyfikować Ciebie jako odrębnego użytkownika i otrzymać dane kontaktowe, na które będziemy mogli komunikować się z Tobą.


Kategorie danych

Dane, które zbieramy w tym celu to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres), dane użytkowania oraz kontaktowe (adres e-mail, telefon).


Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne. 

UWAGA! Z Partner w żadnym wypadku nie będzie miał dostępu do Państwa danych do logowania w aplikacjach Zoho oraz danych firmowych.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy.

Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do założenia konta. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziesz mógł/a założyć u nas


Świadczenie usługi dostępu i bezproblemowego korzystania z aplikacji

Cel przetwarzania

Chcemy świadczyć Ci usługi dostępu i korzystania z aplikacji Zoho w sposób jak najbardziej przyjazny i efektywny. Potrzebujemy Twoich danych aby móc obsługiwać dedykowane Ci konto.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z aplikacji i naszej strony internetowej (dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji i na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy.

Podanie niektórych Twoich danych jest niezbędne do korzystania z naszych usług. Jeżeli nie podasz danych osobowych oznaczonych przez nasz system jako obligatoryjne, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług/udostępniać Ci niektórych funkcjonalności. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.


Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych usług

Cel przetwarzania

Chcemy na bieżąco udoskonalać świadczone przez nas usługi i poprawiać ich funkcjonalność i bezpieczeństwo. Dzięki nim będziemy mogli ulepszać naszą aplikację o nowe modyfikacje i funkcje. Chcielibyśmy również informować Cię o wprowadzanych zmianach, żebyś mógł/a korzystać z naszej aplikacji w jak najbardziej optymalny sposób.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane związane z korzystaniem z aplikacji i naszej strony internetowej (dane dotyczące Twojej aktywności w aplikacji i na stronie, Twojej historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące Twojej przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ustawicznego udoskonalania świadczonych przez nas usług.

Kontakt z Tobą – odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski

Cel przetwarzania

Zależy nam na komunikacji z Tobą i Twoim zadowoleniu z oferowanych przez nas usług. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Tobą i reagowania na jakiekolwiek Twoje pytania, skargi czy wnioski związane ze świadczeniem przez nas usług.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, dane będące przedmiotem Twoich zapytań, skarg czy wniosków.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie pozostawania z Tobą w kontakcie i udzielania pomocy/odpowiedzi na Twoje pytania.


Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

Cel przetwarzania

Na podstawie świadczonych przez nas usług może pojawić się konieczność wyjaśnienia stanu faktycznego lub prawnego w celu ustalenia i ewentualnego procedowania w sprawie roszczeń wynikłych z korzystania z naszych usług i aplikacji Zoho.


Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, inne dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ewentualnego zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia przed sądami lub innymi odpowiednimi instytucjami państwowymi.


Marketing naszych usług

Cel przetwarzania

Jesteśmy firmą prowadzącą działalność biznesową dla klientów biznesowych – ważnym elementem każdej tego typu aktywności jest marketing własny świadczonych usług. Dlatego też wykorzystujemy dane naszych klientów, użytkowników aplikacji jak i osób zapisanych na listę newslettera/otrzymujących od nas ebooki i inne materiały informacyjne lub reklamowe, do własnych działań marketingowych, w szczególności poprzez ich informowanie o organizowanych przez nas szkoleniach czy wydarzeniach.

Kategorie danych

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące Twojej aktywności na naszym serwisie.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu naszych usług. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie Twoich danych.
Profilowanie

W oparciu o posiadane o Tobie dane osobowe dokonujemy oceny, czy byłbyś zainteresowany konkretnym materiałem reklamowym lub informacyjnym i na tej podstawie wysyłamy go do Ciebie bądź nie. Chcemy jak najbardziej efektywnie odpowiadać na Twoje potrzeby i sprostać Twoim preferencjom.

Rekrutacja

Cel przetwarzania

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Może zdarzyć się, że zaproponujemy Ci przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku poprosimy Cię o wyrażenie zgody na taki cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kategorie danych

Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli w CV podajesz nam dodatkowe dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich przez nas w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przystępując do konkretnego procesu rekrutacyjnego występujesz z inicjatywą podjęcia przez nas działań w zakresie niezbędnym do ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie prowadzenia konkretnego procesu rekrutacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie Twoich danych w przypadku podania przez Ciebie dodatkowych danych osobowych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Zatrudnienie/inne formy współpracy

Cel przetwarzania

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji tej współpracy oraz wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków jako pracodawca lub zleceniodawca, w szczególności dla celów rozliczeniowych, archiwizacyjnych, księgowych, ochrony ewentualnych roszczeń.

Kategorie danych

Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne, dla potrzeb rozliczeniowych i ewidencyjnych.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, w określonych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas jako pracodawców lub zleceniodawców.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli zawarłeś z nami umowę jako nasz współpracownik, przetwarzanie Twoich danych może okazać się niezbędne dla wykonywania tej umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w uzasadnionych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych może być podyktowane naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, np. w przypadku podjęcia ewentualnej obrony roszczeń powstałych na podstawie łączącego nas stosunku pracy/współpracy.


Biznesowa współpraca

Cel przetwarzania

Współpracując ze sobą w ramach wykonywania wspólnych projektów, świadczenia sobie nawzajem usług lub dostarczania produktów lub rozwiązań, przetwarzamy Wasze dane jako naszych partnerów biznesowych. Jest to nam niezbędne do realizacji kontraktów, prowadzenia biznesu, wzajemnego rozwoju naszej działalności.

Kategorie danych

Twoje dane osobowe oraz Twoich pracowników/współpracowników: kontaktowe, identyfikacyjne, niezbędne dla celów rozliczeniowych, wykonania usług/dostarczenia produktów lub rozwiązań.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli zawarłeś z nami umowę jako partner biznesowy, przetwarzanie Twoich danych może okazać się niezbędne dla wykonywania tej umowy.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie np. podjęcia ewentualnej obrony roszczeń powstałych na podstawie łączącego nas stosunku współpracy, celów marketingowych.


Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane przez Z Partner, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celów Z Partner, zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. Do aktualnych kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należą:

- Operatorzy centrów danych;
- Usługodawcy serwisów chmury internetowej;
- Usługodawcy świadczący usługi dostępu do nowych technologii i reklamy internetowej; 
- Usługodawcy świadczący usługi reklamowe;
- Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową;

Z Partner może również udostępniać Twoje dane osobowe w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów państwowych, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.
Twoje prawa jako podmiotu danych osobowych związane z ich przetwarzaniem

Z Partner przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami i szanując Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. W celu realizacji któregokolwiek z niżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami:

  • pisząc do nas na adres mailowy: info@zpartner.pl;

  • pisząc do nas na adres korespondencyjny:

    Z Partner Sp. z o. o. sp. k.  ul. Ostródzka 86h, 03-289 Warszawa.


    Możesz kontaktować się z nami w wyżej wymieniony sposób również w celu zgłoszenia skarg, zapytań, wniosków lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0