Regulamin

Zasady i warunki korzystania

Niniejsze warunki dotyczą usług świadczonych przez Z Partner Sp. z o. o. sp. k. zwaną dalej „dostawcą” z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ul. Ostródzka 86h pod numerem KRS 0000630914, NIP PL5242806376.


Przedmiotem umowy jest wsparcie techniczne, usługi doradztwa oraz oprogramowanie Zoho, czyli obsługa informatyczna dotycząca aplikacji Zoho, z których korzysta Klient.
Korzystanie z usług ZPartner podlega poniższym warunkom. Korzystanie z ZPartner oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Usługa Z Partner obejmuje:


 • Wsparcie w rozwoju systemów Zoho.
 • Rozwiązywanie problemów występujących w systemie w zakresie funkcjonalności Zoho, obsługi i wdrożenia systemu.
 • Doradztwo techniczne dotyczące konfiguracji i funkcjonalności aplikacji Zoho.
 • Specjalne wsparcie dla administratorów w zarządzaniu użytkownikami.
 • Optymalizacja licencji Zoho.
 • Wsparcie w automatyzacji procesów sprzedaży, raportowaniu, zarządzaniu procesami, ustawieniach bezpieczeństwa, integracji i aplikacji mobilnej.
 • Wdrażanie dodatkowych funkcjonalności Zoho na życzenie klienta (np. raporty czy workflow).
 • Zapewnienie wymaganych zmian w aplikacji i wsparcie przez telefon lub połączenie przez sesję zdalną.
 • Pomoc techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 (w europejskiej strefie czasowej GMT+1).Warunki świadczenia


 • Wsparcie Techniczne uruchamiane jest po podpisaniu Oferty i uregulowaniu płatności, ustalanej indywidualnie. Dniem otrzymania płatności jest dzień aktywacji.
 • W przypadku niedostępności pracowników wymaganych w sesji Wsparcia Technicznego, spotkanie należy zarezerwować w terminie dogodnym dla obu stron.
 • Usługi objęte abonamentem objęte są miesięcznym limitem.
 • Najmniejsza i podstawowa jednostka rozliczeniowa to każde rozpoczęte pół godziny pracy. Nakład pracy będzie liczony według schematu: od 1 minuty do 30 minut -> pół godziny, od 30 minut do 60 minut -> godzina.
 • Niewykorzystane godziny nie są przenoszone na kolejny miesiąc. W przypadku skorzystania z pakietu godzin każda następna godzina pracy kosztuje 45€ (deweloper). Na koniec miesiąca kalendarzowego klient otrzymuje raport z prac z wyszczególnieniem cen i ilości przepracowanych godzin.
 • Bieżące wykorzystanie przepracowanych godzin można sprawdzić kontaktując się z deweloperem lub podczas sesji wsparcia.
 • Klient ma prawo rozwiązać umowę przed końcem jej okresu obowiązywania, ale bez zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny w Wsparciu Technicznym.

Warunki płatności


 1.


Opłata za Wsparcie Techniczne wynosi 20% wartości zakupionych licencji Zoho. Opłata za usługę nie może być niższa niż 80€ dla jednej firmy w miesiącu.


Opłata za Wsparcie Techniczne jest wymagana na początku każdego okresu rozliczeniowego. Dniem płatności jest dzień aktywacji usługi.


Wsparcie techniczne rozliczane jest w okresach miesięcznych.


Płatność za Wsparcie Techniczne oznacza akceptację Regulaminu Wsparcia Technicznego.


Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Obie strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.2.


Klient upoważnia dostawcę do wystawiania faktur bez konieczności jego podpisu, z 7-dniowym terminem płatności.


Klient wyraża zgodę na wystawienie not odsetkowych za nieuregulowane zobowiązania po upływie ostatecznego dopuszczalnego terminu płatności.


3.


Z Partner ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Wsparcia Technicznego.


Klient wyraża zgodę na używanie logo firmy przez zleceniobiorców.


Zleceniodawca zobowiązuje się nie składać pracownikom wykonawcy indywidualnych ofert pracy.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące współpracy z Z Partner Sp. z oo udzieli Biuro Obsługi Klienta.
Pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres info@zpartner.pl
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0