Jak Zoho CRM usprawnił prace administracyjne i porządkowanie danych
Fundacja Primus

Fundacja Primus od wielu lat zajmuje się doskonaleniem systemu edukacji oraz rozbudzaniem w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i podnoszeniem sprawności fizycznej uczniów. Fundacja prowadzi niepubliczną szkołę podstawową oraz liceum w Warszawie.

Wyzwania

Administracja szkół miała trudności ze zbieraniem i przetwarzaniem danych kandydatów, korzystała z różnych nie kompatybilnych narzędzi. Dodatkowo formularze kontaktowe nie były w pełni dostosowane do potrzeb rekrutacyjnych. Powodowało to chaos informacyjny oraz więcej prac wykonywanych ręcznie ze strony personelu administracyjnego.

Rozwiązanie

  • Istniejąca baza danych oraz przepływy pracy zostały łatwo przeniesione do Zoho CRM. Powstała również dodatkowa automatyzacja, synchronizacja i raportowanie. 
  • Za pomocą aplikacji low-code Zoho Creator zostały stworzone rozbudowane formularze, które poprawiły proces rekrutacji uczniów. 
  • Formularze w pełni synchronizują się z modułami w CRM, co pozwala automatycznie zbierać dane i zarządzać nimi. Różne formularze są wysyłane do rodziców oraz uczniów w różnym czasie, a pola w CRM aktualizują się automatycznie odpowiednio do najnowszych odpowiedzi.

Efekty wdrożenia i korzyści

Dzięki stworzeniu przepływów pracy w Zoho CRM w szkole znacznie poprawiła się organizacja pracy. Synchronizacja modułów skróciła czas zbierania danych kandydatów i ich rozpatrywania, średnio o ok. 2 dni robocze, w porównaniu do poprzednich procesów rekrutacji. Zyskano dodatkowy czas, który personel może poświęcić na inną efektywną pracę w związku z pozostałymi czynnościami rekrutacyjnymi. Wszystkie dane są uporządkowane, nie ma problemów z ich odnajdywaniem i weryfikowaniem. Wcześniej często dane się gubiły lub był problem z ich odnajdywaniem. Obecnie dzięki temu, że aplikacje i moduły są zsynchronizowane, każdy uprawniony pracownik ma podgląd do informacji i wprowadzanych zmian. Płynnie przechodzi się pomiędzy aplikacjami.


"Wielką zaletą systemu jest możliwość stopniowego wdrażania. Proste funkcje lub ich modyfikacje może wprowadzać wewnętrzny administrator systemu bez pomocy dostawcy. Przy wdrożeniu systemu i bardziej skomplikowanych funkcjach potrzebne jest wsparcie. ZPartner oferuje w tym zakresie profesjonalne usługi".

Piotr Walczak, Dyrektor Finansowy

Stwórzmy razem Twoją własną historie sukcesu  

Umów się na konsultację
Dodaj do koszyka
- Błąd dodania do koszyka. Spróbuj później.
Ilość zmieniona
- Wystąpił błąd. Spróbuj później.
Skasowany z koszyka
- Nie można usunąć produktu z koszyka. Spróbuj za chwilę.
0